Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 620-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  250617 
(151)  Dátum zápisu  16.08.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  16.08.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  620-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.03.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Mätový likér; alkoholické výťažky z ovocia; horké likéry; anízový likér; anízovka; aperitívy; arak; destilované nápoje; jablčné mušty (alkoholické); koktaily; curaçao (pomarančový likér); digestíva (liehoviny a likéry); víno; džin; likéry; medovina; griotka; liehoviny; brandy, vínovica; vodnár (matolinové víno); hruškový mušt (alkoholický); saké; whisky; liehové esencie; alkoholové extrakty (tinktúry); alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; rum; vodka; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); nira (alkoholický nápoj z cukrovej trstiny); baijiu (čínsky destilovaný alkoholický nápoj). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.02, 24.09.09, 13.01.01, 01.15.05, 26.04.06, 26.04.09, 26.02.05, 26.03.06, 26.03.04, 26.04.24, 27.05.02, 27.05.03, 25.03.01, 26.03.99, 29.01.04, 29.01.06, 24.09.05, 26.07.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  Panton 2965, Panton 877, White 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Potraviny Kačka, a.s.; Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.03.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2019 05/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2019 10/2019 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2019 10/2019 TC3M
 
POZ 620-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 620-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.03.2019 Typ Doručené
1a Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 22.03.2019 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 22.03.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 25.03.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.04.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 05.04.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 05.04.2019 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.08.2019 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 19.08.2019 Typ Doručené
7a Plná moc 19.08.2019 Typ Doručené
7b Výpis z obchodného registra 19.08.2019 Typ Doručené
7c Plná moc 19.08.2019 Typ Doručené
7d Príloha inde neuvedená 19.08.2019 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 19.08.2019 Typ Doručené
9 dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2019 Typ Odoslané
10 Doplnenie materiálov 26.09.2019 Typ Doručené
10a Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10b Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10c Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10d Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10e Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10f Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10g Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10h Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10i Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10j Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10k Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10l Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10m Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10n Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10o Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10p Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10q Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10r Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
10s Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
11 Doplnenie materiálov 26.09.2019 Typ Doručené
11a Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
11b Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
11c Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
11d Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
11e Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
11f Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
11g Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
11h Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
11i Plná moc 26.09.2019 Typ Doručené
12 Doplnenie materiálov 26.09.2019 Typ Doručené
12a Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 26.09.2019 Typ Doručené
13 Doplnenie materiálov 26.09.2019 Typ Doručené
13a Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
13b Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
13c Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
13d Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
13e Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
13f Príloha inde neuvedená 26.09.2019 Typ Doručené
14 Doplnenie materiálov 26.09.2019 Typ Doručené
14a Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
14b Príloha inde neuvedená 26.09.2019 Typ Doručené
15 Doplnenie materiálov 26.09.2019 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 26.09.2019 Typ Doručené
16 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
16a Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 26.09.2019 Typ Doručené
16b Sprievodný list 26.09.2019 Typ Doručené
16c Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
17 Doplnenie materiálov 26.09.2019 Typ Doručené
17a Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
17b Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
17c Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
17d Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
17e Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
17f Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
17g Príloha inde neuvedená 26.09.2019 Typ Doručené
18 41 Poplatok - kaucia 04.10.2019 Typ Platba
19 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 04.10.2019 Typ Platba
20 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 18.10.2019 Typ Odoslané
21 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 18.10.2019 Typ Odoslané
22 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 21.10.2019 Typ Odoslané
23 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 21.10.2019 Typ Odoslané
24 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 18.10.2019 Typ Odoslané
25 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 18.10.2019 Typ Odoslané
26 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 18.10.2019 Typ Odoslané
27 Doplnenie materiálov 22.10.2019 Typ Doručené
27a Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
27b Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
27c Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
27d Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
27e Príloha inde neuvedená 22.10.2019 Typ Doručené
28 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 24.10.2019 Typ Odoslané
29 Doplnenie materiálov 22.10.2019 Typ Doručené
29a Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29b Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29c Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29d Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29e Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29f Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29g Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29h Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29i Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29j Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29k Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29l Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29m Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29n Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29o Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29p Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29q Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29r Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29s Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29t Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29u Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29v Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29w Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.10.2019 Typ Doručené
29x Príloha inde neuvedená 22.10.2019 Typ Doručené
29y Príloha inde neuvedená 22.10.2019 Typ Doručené
29z Príloha inde neuvedená 22.10.2019 Typ Doručené
30 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 24.10.2019 Typ Odoslané
31 Doplnenie materiálov 24.10.2019 Typ Doručené
31a Príloha inde neuvedená 24.10.2019 Typ Doručené
32 Doplnenie materiálov 26.09.2019 Typ Doručené
32a Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
32b Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
32c Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
32d Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
32e Príloha inde neuvedená 26.09.2019 Typ Doručené
33 Doplnenie materiálov 26.09.2019 Typ Doručené
33a Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33b Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33c Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33d Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33e Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33f Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33g Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33h Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33i Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33j Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33k Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33l Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33m Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33n Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33o Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33p Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33q Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33r Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33s Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33t Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33u Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33v Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33w Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33x Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33y Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
33z Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.09.2019 Typ Doručené
34 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.12.2019 Typ Doručené
34a Plná moc 11.12.2019 Typ Doručené
34b Sprievodný list 11.12.2019 Typ Doručené
35 prvé predĺženie lehoty 16.12.2019 Typ Odoslané
36 všeobecný referátnik 07.02.2020 Typ Odoslané
37 všeobecný referátnik 07.02.2020 Typ Odoslané
38 Žiadosť inde neuvedená 01.04.2020 Typ Doručené
38a Plná moc 01.04.2020 Typ Doručené
38b Príloha inde neuvedená 01.04.2020 Typ Doručené
39 všeobecný referátnik 17.04.2020 Typ Odoslané
40 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 20.04.2020 Typ Odoslané
POZ 620-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.08.2019 Potraviny Kačka, a.s. CBA Slovakia, a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.08.2019 Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku