Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 61885
(111)  Trademark Number  171968 
(151)  Registration Date  31.05.1993 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  23.05.2021 
(210)  Application Number  61885 
(220)  Application Date  23.05.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date  09.09.1993 
(511)  International Classification of Goods and Services  09 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektronické kalkulačky, počítače a ich periférne vybavenie vrátane tlačiarní, televízne, rádiové a telefónne prístroje, faxy, magnetofóny, pohon pružných diskov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01, 27.05.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd.; 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo; JP 
(740)  Attorney(s)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.09.1993 03/1993 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 11.09.2001 09/2001 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 11.09.2001 09/2001 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.12.2007 12/2007 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.07.2017 07/2017 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 61885
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 61885
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 23.05.1991 Type Delivered
2 pokyn na zverejnenie POZ Type Internal Letter
3 pokyn na zverejnenie POZ 28.05.1993 Type Internal Letter
4 Osvedčenie Type Delivered
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2001 Type Delivered
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.05.2001 Type Delivered
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2001 Type Payment
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.05.2001 Type Payment
9 Plná moc 01.06.2001 Type Delivered
10 dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2001 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.10.2007 Type Delivered
11a Plná moc 04.10.2007 Type Delivered
11b Doklad 04.10.2007 Type Delivered
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.10.2007 Type Payment
13 dodatok k osvedčeniu OZ 05.11.2007 Type Sent document
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.03.2011 Type Delivered
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.03.2011 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 05.04.2017 Type Delivered
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2017 Type Payment
19 Doplnenie materiálov 27.04.2017 Type Delivered
19a Plná moc 27.04.2017 Type Delivered
20 všeobecný referátnik 22.05.2017 Type Sent document
21 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.06.2017 Type Delivered
22 vyžiadanie poplatku 26.06.2017 Type Sent document
23 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.07.2017 Type Payment
24 dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2017 Type Sent document
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.09.2020 Type Delivered
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.03.2021 Type Delivered
26a Plná moc 06.03.2021 Type Delivered
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.03.2021 Type Payment
28 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Type Sent document
POZ 61885
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.06.2001 Hořejš Milan JUDr. Ing., advokát Hořejš Milan JUDr. Ing., advokát
Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.06.2001 CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA, also trading as CITIZEN WATCH CO.,LTD. CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA /CITIZEN WATCH CO.,LTD./
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.10.2007 Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd. CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA, also trading as CITIZEN WATCH CO.,LTD.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.05.2017 Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 11.07.2017 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku