Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 61622
(111)  Trademark Number  171885 
(151)  Registration Date  31.12.1992 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  07.05.2021 
(210)  Application Number  61622 
(220)  Application Date  07.05.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Prístroje na príjem, spracovanie, prenos, záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, magnetofóny, audiomixéry, prehrávače kompaktných platní, digitálne audiomagnetofóny, kazetové duplikátory, digitálne dozvukové jednotky, synchronizátory, časti a súčasti uvedeného tovaru. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  TASCAM 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TEAC CORPORATION; Musashino-shi, Tokyo; JP 
(740)  Attorney(s)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Obnovené ochranné známky 06.08.2001 08/2001 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 61622
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 61622
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.05.2001 Type Delivered
2 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.05.2001 Type Payment
3 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2001 Type Sent document
4 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.03.2011 Type Delivered
4a Plná moc 18.03.2011 Type Delivered
5 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.03.2011 Type Payment
6 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Type Sent document
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.09.2020 Type Delivered
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Type Delivered
8a Plná moc 07.04.2021 Type Delivered
9 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.04.2021 Type Sent document
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.04.2021 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Type Sent document
POZ 61622
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku