Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 61597
(111)  Trademark Number  171024 
(151)  Registration Date  30.08.1992 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.05.2021 
(210)  Application Number  61597 
(220)  Application Date  06.05.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  03 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Pracie prípravky, zmäkčovadlá látok. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  SOFLAN 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; 300 Park Avenue, New York, NY 10022 - 7499; US 
(740)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  06.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Obnovené ochranné známky 06.08.2001 08/2001 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 61597
S/N Fee Title Date Year Fee
2 F0003 Popl. za obnovu 17.01.2001 3 000,00 SKK

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 61597
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o obnovu 12.01.2001 Type Delivered
3 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2001 Type Sent document
4 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.03.2011 Type Delivered
4a Plná moc 02.03.2011 Type Delivered
5 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.03.2011 Type Payment
6 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Type Sent document
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.09.2020 Type Delivered
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.03.2021 Type Delivered
8a Sprievodný list 30.03.2021 Type Delivered
8b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
8c Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.03.2021 Type Delivered
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.04.2021 Type Sent document
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.04.2021 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 19.04.2021 Type Sent document
POZ 61597
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.04.2021 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku