Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 61592
(111)  Číslo ochrannej známky  171586 
(151)  Dátum zápisu  03.12.1992 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  61592 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.05.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 05, 10, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (5,10,21) Ústna voda, nite na čistenie medzizubných priestorov, zubné kefky.
05 - Neuvedené
10 - Neuvedené
21 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  COLGATE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; 300 Park Avenue, New York, NY 10022 - 7499; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 06.08.2001 08/2001 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
 
POZ 61592
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
2 F0003 Popl. za obnovu 17.01.2001 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 61592
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 12.01.2001 Typ Doručené
3 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2001 Typ Odoslané
4 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.03.2011 Typ Doručené
4a Plná moc 02.03.2011 Typ Doručené
5 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.03.2011 Typ Platba
6 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.09.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.03.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
8c Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.03.2021 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.04.2021 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.04.2021 Typ Platba
POZ 61592
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku