Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 61309
(111)  Trademark Number  171153 
(151)  Registration Date  30.09.1992 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  17.04.2021 
(210)  Application Number  61309 
(220)  Application Date  17.04.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  0, 03, 05 
(511)  List of Classified Goods and Services  0 - (3,5) Čistiace, bieliace a odmasťovacie prípravky, brúsne prípravky (nie zubné), bieliace prípravky na bielizeň, pracie prípravky, detergenty (nie na použitie v priemysle alebo vo výrobe na medicinálne účely), mydlá, dezinfekčné prípravky (iné ako na usadzovanie a absorbovanie prachu), dezodoranty, prípravky na osvieženie vzduchu a sanitárne prípravky.
03 - Neuvedené
05 - Neuvedené 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  HARPIC 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited; 103-105 Bath Road, SL1 3UH Slough, Berkshire; GB 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  17.04.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Obnovené ochranné známky 11.06.2001 06/2001 ND3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.05.2011 05/2011 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2019 06/2019 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 61309
S/N Fee Title Date Year Fee
2 F0003 Popl. za obnovu 01.12.2000 3 000,00 SKK

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 61309
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o obnovu 27.11.2000 Type Delivered
3 Plná moc 30.01.2001 Type Delivered
4 dodatok k osvedčeniu OZ 01.06.2001 Type Sent document
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2011 Type Delivered
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.01.2011 Type Delivered
6a Plná moc 25.01.2011 Type Delivered
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.01.2011 Type Delivered
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.03.2011 Type Payment
9 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.03.2011 Type Payment
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2011 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis prevodu 11.03.2019 Type Delivered
13 Doplnenie materiálov 13.03.2019 Type Delivered
13a Doklad o prevode 13.03.2019 Type Delivered
13b Plná moc 13.03.2019 Type Delivered
13c Doklad o prevode 13.03.2019 Type Delivered
13d Plná moc 13.03.2019 Type Delivered
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2019 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2019 Type Sent document
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Type Delivered
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Type Delivered
17a Plná moc 03.03.2021 Type Delivered
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.03.2021 Type Delivered
18a Plná moc 08.03.2021 Type Delivered
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.03.2021 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 31.03.2021 Type Sent document
POZ 61309
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.03.2011 Reckitt & Colman (Overseas) Limited RECKITT & COLMAN (Overseas) Ltd.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.03.2011 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Prevod majiteľa 16.05.2019 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited Reckitt & Colman (Overseas) Limited
4 Zápis alebo zmena zástupcu 16.05.2019 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku