Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 612-2003
(111)  Trademark Number  206687 
(151)  Registration Date  12.07.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.03.2013 
(210)  Application Number  612-2003 
(220)  Application Date  12.03.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.04.2004 
(450)  Publication of Registration Date  05.10.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Ekonomické poradenstvo v oblasti prevádzkovania lotérií a iných podobných hier; sprostredkovanie ekonomického poradenstva v oblasti prevádzkovania lotérií a iných podobných hier.
36 - Kapitálové investície pri zakladaní a prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier.
41 - Prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizačná účasť na zakladaní a prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier v obchodných spoločnostiach; poradenstvo v oblasti organizovania a prevádzkovania lotérií a iných podobných hier; sprostredkovanie služieb v oblasti organizovania a prevádzkovania lotérií a iných podobných hier. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  04.05.03, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, červená, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.03.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2004 04/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.10.2004 10/2004 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2013 07/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 07/2013 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 612-2003
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 612-2003
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.03.2003 Type Delivered
1a Plná moc 12.03.2003 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 12.03.2003 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 31.03.2003 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.04.2003 Type Payment
4 výsledok rešerše 26.11.2003 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.12.2003 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 30.01.2004 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 09.02.2004 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.07.2004 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
9a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
9b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.02.2013 Type Delivered
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2013 Type Delivered
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.03.2013 Type Payment
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.03.2013 Type Payment
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
17a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
18 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
19a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
19b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
19c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
19d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
19e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
19f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
20 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2021 Type Sent document
POZ 612-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.05.2013 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku