Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 61055
(111)  Číslo ochrannej známky  174982 
(151)  Dátum zápisu  20.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  61055 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.03.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Osobné počítače. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amorgos a.s.; Nemocniční 987/12, 702 00 Moravská Ostrava; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  28.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 09/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 11.06.2001 06/2001 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2008 09/2008 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 08.11.2010 11/2010 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 61055
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 61055
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.01.1995 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.02.1995 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 16.02.1995 Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.05.1995 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Oznámenie 24.03.1997 Typ Doručené
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.12.1998 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
10 pokyn na zápis prevodu 29.01.1999 Typ Interné listy
11 dodatok k osvedčeniu OZ 08.03.1999 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.02.2001 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2001 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2001 Typ Odoslané
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2008 Typ Doručené
15a Doklad o prevode 31.03.2008 Typ Doručené
15b Plná moc 31.03.2008 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku 28.05.2008 Typ Odoslané
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2008 Typ Platba
18 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.06.2008 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 03.07.2008 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 29.07.2008 Typ Odoslané
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.07.2010 Typ Doručené
22 Plná moc 21.07.2010 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.08.2010 Typ Odoslané
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.09.2010 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2010 Typ Odoslané
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.08.2020 Typ Doručené
POZ 61055
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa AutoCont, spol. s r.o.
1 Prevod majiteľa 14.07.2008 Amorgos a.s. AutoCont, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku