Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 606-2012
(111)  Trademark Number  233325 
(151)  Registration Date  11.10.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  606-2012 
(220)  Application Date  13.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.07.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.12.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 37, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so stavebnými materiálmi, náradím a inými tovarmi pre stavebníctvo; reklamné a marketingové služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne služby; vedenie účtovníctva; prieskum trhu a verejnej mienky; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia údajov, písomných oznámení a záznamov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 39.
37 - Stavebníctvo, najmä prípravné práce na realizáciu stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, maliarske a natieračské práce, výkopové a búracie práce, montáž sadrokartónu, omietkarské práce, obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín opravy, zatepľovanie budov; pomocné služby v oblasti stavebníctva, ako napr. kontrola stavebných plánov a stavebný dozor; prenájom lešenia a lešenárske práce; prenájom náradia a stavebných materiálov; inštalačné služby; opravárske služby; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva.
39 - Preprava; sťahovacie služby; vnútroštátna a medzinárodná nákladná doprava; vnútroštátna a medzinárodná osobná doprava; vykonávanie odťahovej služby; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravy a skladovania. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.13.09, 26.13.25, 26.11.09, 26.11.11, 29.01.01, 27.05.12, 29.01.08, 27.05.21, 27.03.15, 27.99.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Attila Farkas - FARNEX; Trstice 1257, 925 42 Trstice; SK 
(740)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  13.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  13.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 606-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2012 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 606-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 13.04.2012 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 16.04.2012 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 16.04.2012 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2012 Type Payment
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.05.2012 Type Sent document
výsledok rešerše 21.05.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 21.05.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Type Delivered
POZ 606-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku