Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 60370
(111)  Trademark Number  170789 
(151)  Registration Date  30.07.1992 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  07.02.2021 
(210)  Application Number  60370 
(220)  Application Date  07.02.1991 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  0, 35, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  0 - (35,42) Vývoj, výroba, obchod, poradenské služby, inžinierske činnosti so zameraním na stroje, prístroje, zariadenia, doplnkové zariadenia v oblasti: ekologického priemyslu, elektrotechnického strojárstva, textilného strojárstva, poľnohospodárskeho strojárstva a v oblasti priemyselného spotrebného tovaru, obstarávateľské služby.
35 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  KIWA sk, s.r.o.; Krivánska 5, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Attorney(s)  SLOVAKIAPATENT, Patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.02.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 10.05.2001 05/2001 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 10.05.2001 05/2001 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2011 07/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 12.05.2021 09/2021 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.05.2021 09/2021 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 60370
S/N Fee Title Date Year Fee
6 F0003 Popl. za obnovu 07.12.2000 3 000,00 SKK

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 60370
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2000 Type Delivered
2 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Type Payment
3 správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 20.11.2000 Type Sent document
4 Doklad 29.11.2000 Type Delivered
5 Žiadosť o obnovu 08.12.2000 Type Delivered
7 pokyn na zápis prevodu 15.02.2001 Type Internal Letter
8 pokyn na obnovu zápisu 15.02.2001 Type Internal Letter
9 dodatok k osvedčeniu OZ 03.04.2001 Type Sent document
10 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.01.2006 Type Delivered
11 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.01.2006 Type Payment
12 sprievodný list k výpisu z registra OZ 31.01.2006 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Type Delivered
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.02.2011 Type Delivered
15 vyžiadanie poplatku 11.03.2011 Type Sent document
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.03.2011 Type Sent document
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.03.2011 Type Payment
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.03.2011 Type Payment
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.03.2011 Type Delivered
19a Plná moc 14.03.2011 Type Delivered
20 vyžiadanie poplatku 04.04.2011 Type Sent document
21 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.04.2011 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Type Sent document
23 Žiadosť o vrátenie poplatku 18.04.2011 Type Delivered
24 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 15.11.2011 Type Sent document
25 vnútrospisový list 29.11.2011 Type Internal Letter
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.06.2020 Type Delivered
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.12.2020 Type Delivered
28 Žiadosť o zápis prevodu 30.12.2020 Type Delivered
28a Doklad o prevode 30.12.2020 Type Delivered
28b Plná moc 30.12.2020 Type Delivered
29 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.12.2020 Type Delivered
29a Príloha inde neuvedená 30.12.2020 Type Delivered
30 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.01.2021 Type Payment
31 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2021 Type Payment
32 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 15.01.2021 Type Sent document
33 Odpoveď na správu úradu 22.03.2021 Type Delivered
33a Doklad o prevode 22.03.2021 Type Delivered
33b Plná moc 22.03.2021 Type Delivered
34 všeobecný referátnik 09.04.2021 Type Sent document
35 Odpoveď na správu úradu 14.04.2021 Type Delivered
35a Sprievodný list 14.04.2021 Type Delivered
36 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2021 Type Sent document
POZ 60370
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 15.02.2001 KIWA, spol. s r. o. KIWA, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2011 KIWA, spol. s r. o. KIWA, spol. s r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.04.2011 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.04.2021 KIWA, spol. s r. o. KIWA, spol. s r. o.
5 Prevod majiteľa 15.04.2021 KIWA sk, s.r.o. KIWA, spol. s r. o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 15.04.2021 SLOVAKIAPATENT, Patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku