Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 603-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256522 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  603-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.05, 26.01.16, 26.07.05, 26.01.06, 26.04.98, 26.04.22, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.04, 18.01.09, 07.05.02, 07.01.01, 07.11.01, 26.04.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, ružová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CityRent, s.r.o.; Ľubochnianska 4, 831 04 Bratislava - mestská časť Rača; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Miroslava Kušnírová Vadelová, advokát; Štefánikova 14, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 603-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 603-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.03.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 01.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.03.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.03.2021 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 31.05.2021 Typ Odoslané
7 Žiadosť o pokračovanie v konaní 02.07.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 02.07.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 02.07.2021 Typ Doručené
8 Podanie rozkladu 02.07.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 02.07.2021 Typ Doručené
8b Žiadosť o pokračovanie v konaní 02.07.2021 Typ Doručené
8c Plná moc 02.07.2021 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 09.07.2021 Typ Odoslané
10 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 21.07.2021 Typ Platba
11 pokyn na zverejnenie POZ 26.07.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 603-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku