Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 6017-2006
(111)  Trademark Number  218388 
(151)  Registration Date  08.06.2007 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  06.09.2016 
(210)  Application Number  6017-2006 
(220)  Application Date  06.09.2006 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.03.2007 
(450)  Publication of Registration Date  02.08.2007 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 39, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné služby.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh s výnimkou reklamných. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.22, 26.04.24 
(540) Trademark