Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 60-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  60-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 21, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Okenné sklo na okná vozidiel; časti a príslušenstvo dopravných prostriedkov; časti a príslušenstvo pozemných vozidiel; automobilová colné sklá; colné sklá; predné sklá; sklá do vozidiel; zadné sklá vozidiel; lišty stieračov čelného skla; lišty stierače čelného skla vozidiel; dvojité sklá do vozidiel; colné sklá vozidiel; okná vozidiel (colné skla); colné sklá vozidiel (časti pozemných vozidiel); kabínové sklá; bočné sklá; dverové sklá; čelné predné sklá; zadné sklá; bočné sklá; strešné sklá.
21 - Antireflexné sklo; ťahané sklo; sklo (polotovar); sklo (nádoby); polotovar; sklo pre vozidlá; tabuľové sklo pre automobily; sklo do okien vozidiel; sklo do okien automobilu (polotovar); tvrdené sklo (nie pre stavebníctvo); bezpečnostné sklo na výrobu okien vozidiel; bezpečnostní sklo na inštaláciu do vozidiel.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj skiel do vozidiel; maloobchodný a veľkoobchodný predaj svetla pre stavebnú a hospodársku techniku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.07.11, 26.04.98, 07.03.02, 10.05.17, 27.05.15, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie