Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 599-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  599-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítače a počítačový hardvér; notebooky a ich príslušenstvo; mobilné telefóny; tablety; monitory; batérie do notebookov a telefónov; grafické karty; externé disky; pevné disky; operačné pamäte; slúchadlá; elektronické káble; dátové káble; myši a klávesnice; púzdra na mobilné telefóny; púzdra na tablety; púzdra a tašky na notebooky; pamäťové karty; fotoaparáty; kamery; nabíjačky a nabíjacie stanice; externé batérie; reproduktory; mikrofóny; routery; počítačové a dotykové perá; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie jednotky); sieťové karty; sieťové adaptéry k počítačom; wifi USB adaptéry.
35 - Maloobchodný, veľkoobchodný a internetový (e-shop) predaj nasledovných výrobkov: počítače a počítačový hardvér, notebooky a ich príslušenstvo, mobilné telefóny, tablety, monitory, batérie do notebookov a telefónov, grafické karty, externé disky, pevné disky, operačné pamäte, slúchadlá, elektronické káble, dátové káble, myši a klávesnice, púzdra na mobilné telefóny, púzdra na tablety, púzdra a tašky na notebooky, pamäťové karty, fotoaparáty, kamery, nabíjačky a nabíjacie stanice, externé batérie, reproduktory, mikrofóny, routery, počítačové a dotykové perá, elektronické perá (vizuálne zobrazovacie jednotky), sieťové karty, sieťové adaptéry k počítačom, wifi USB adaptéry; predvádzanie tovaru; sprostredkovanie a uzatváranie obchodov, aj v rámci internetového obchodu; propagačná činnosť; reklama.
37 - Inštalácia, montáž, údržba a opravy počítačového hardvéru a telekomunikačných prístrojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09, 24.15.07, 16.01.08, 26.01.18, 27.05.24, 29.01.03, 25.03.01, 27.05.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, modrozelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POČÍTÁRNA s.r.o.; Vlkova 2408/1a, 628 00 Brno-Líšeň; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 599-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 599-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.03.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 01.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.03.2021 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 15.03.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 15.03.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 599-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku