Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5961-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  227756 
(151)  Dátum zápisu  16.06.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.12.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5961-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.12.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.03.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.08.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidla na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky; katalógy, databázy na papierových nosičoch; albumy; pohľadnice; fotografie; grafické zobrazenia; plagáty všetkých druhov a rozmerov; grafiky; obrazy; obrazy ako maľby zarámované aj nezarámované; papierové propagačné materiály; plány; podložky na písanie; tlačené reklamné a úžitkové manuály; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; skicáre; stojany na fotografie; záložky do kníh; knihy; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; ročenky; kalendáre; príručky; prospekty; publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; papiernický tovar; zošity; hárky; obálky; obaly; nálepky; netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; atlasy; plastové fólie na balenie; formuláre; predmety z kartónu; spisové obaly; stolové prestieranie z papiera; papierové servítky; papierové utierky; vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; vzory na výrobu odevov; nožíky na otváranie listov; plastikové obaly; vrecúška a tašky ako obalové materiály; písacie potreby; perá (kancelárske potreby); atramentová tyčinka; ceruzky; držiaky na písacie potreby; guľôčky do guľôčkových pier; hroty pier zo zlata; plniace perá; kalamáre; kancelárske svorky; násadky na perá a ceruzky; obaly na doklady; oceľové pierka; pastelky; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); podložky na písanie; podnosy na listy; pripináčiky; peračníky; puzdrá na perá; puzdrá na písacie potreby; šablóny a formy; puzdrá na šekové knižky; rysovacie potreby; pomôcky a súpravy; stojany a rámy na fotografie; stojany na perá a ceruzky; tuhy do ceruziek (verzatiliek); verzatilky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s drobnými ozdobnými predmetmi z mosadze a kovu, s kovovými kľúčenkami, s krúžkami na kľúče, s umeleckými dielami, s bustami, s figurínami, so soškami, s kovovými kovaniami na vychádzkové palice, s kovovými nádobami, s kovovými identifikačnými náramkami, s obalovými nádobami, s vývesnými a identifikačnými štítkami, so zvončekmi, s kovmi a s ich zliatinami, so stavebnými materiálmi, s prenosnými stavbami z kovu, s kovovými materiálmi na železničné trate, s káblami a s drôtmi z kovov, so železiarskym tovarom, s drobným železiarskym tovarom, s kovovými potrubiami a s rúrami, s bezpečnostnými schránkami, s nožiarskym tovarom a s príbormi, s ručnými nástrojmi a s ručným náradím, s manikúrou, so sečnými a bodnými zbraňami, s britvami, so žiletkami, s holiacimi čepeľami, s holiacimi strojčekmi, s nožiarskym tovarom a s príbormi z drahých kovov, s klieštikmi na cukor, s otváračmi na konzervy, s otváračmi na víno, s puzdrami, s kazetami a s obalmi na vínové sady a s otváračmi na víno, s ručnými krájačmi na zeleninu, pizzu a vajcia, s ručnými krájačmi syrov, so strúhadlami na zeleninu, s ovocím a so syrmi, s luskáčikmi orechov, s nožmi, s nožmi na zeleninu, s loveckými nožmi, s vreckovými nožmi a s nožíkmi, s pinzetami, s príbormi (nože, vidličky, lyžice a lyžičky), so strieborným príborom (nože, vidličky, lyžice a lyžičky), so škrabkami, so záhradným a s lesným náradím na ručný pohon s elektrickými holiacimi strojčekmi a s ručnými štikacími kliešťami, s holiacimi potrebami s puzdrami na holiace potreby, s holiacimi strojčekmi, s obalmi a s puzdrami na britvy, s kazetami na holiace strojčeky, s depilačnými strojčekmi s elektrickými aj s neelektrickými, s manikúrovými súpravami, s pedikúrovými súpravami, s prístrojmi a s nástrojmi vedeckými, s námornými, s geodetickými, s fotografickými, s kinematografickými, s optickými, so signalizačnými, s kontrolnými (inšpekcia), so záchrannými a so vzdelávacími prístrojmi a nástrojmi, s prístrojmi a s nástrojmi na meranie a váženie, s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, s prístrojmi na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku, dát alebo obrazu, s magnetickými nosičmi údajov, so záznamovými diskami, s DVD diskami, s Blue-ray diskami, s registračnými pokladnicami, s počítacími strojmi, so zariadením na spracovanie údajov a s počítačmi, s hasiacimi prístrojmi, so zariadeniami na zábavu, s počítačovými programami a so softvérom všetkých druhov na akomkoľvek type nosičov, s fotografickými objektívmi, s autorádiami, s batériami do svietidiel, s batériami do vreckových lámp, s fotografickými bleskami, s buzolami, s kompasmi, s prístrojmi na zaznamenávanie času, s automatickými časovými spínačmi, s ďalekohľadmi, s elektronickými diármi, s CD, s MP3 a s DVD prehrávačmi, s kazetovými prehrávačmi, s fotoaparátmi, s hracími hudobnými automatmi, s hracími zariadeniami fungujúcimi po pripojení na externú obrazovku alebo monitor, s kamerami, s kalkulačkami, s laserovými ukazovadlami, so stopkami, s rádiami, s meteorologickými stanicami do domácností, s metrami, s puzdrami a s obalmi na CD a DVD disky, s drahými kovmi a s ich zliatinami, s výrobkami z drahých kovov alebo s výrobkami s pokovovanými drahými kovmi, so šperkami, s drahokamami, s hodinárskymi výrobkami a s inými chronometrami, s hodinami, s nástennými a so stolovými hodinami, s náramkovými hodinkami, s vreckovými hodinkami, s cestovnými budíkmi, s koženkami a s koženou galantériou, s kožou, so surovými kožami, s kuframi a s cestovnými taškami, s dáždnikmi, so slnečníkmi a s vychádzkovými palicami, s bičmi, s postrojmi a so sedlárskymi výrobkami, s kabelkami, s kabelkovými rámami, s peňaženkami, s koženými rukavicami, s kuframi, s kufríkmi, s diplomatickými kufríkmi, s aktovkami, so školskými taškami, s plážovými taškami, s batohmi, s lodnými kuframi, s torbami, s plecniakmi, s vakmi pre turistov, s cestovnými obalmi na odevy, s kuframi a s cestovnými taškami na kolieskach, s palicami na podporu pri chôdzi, s horolezeckými palicami, s kožou, s imitáciou kože, s koženými alebo s kožou potiahnutými škatuľami, s koženými nitkami, so šnúrkami, s koženými obloženiami nábytku, s kožušinovými pokrývkami, s kožušinami, s náhubkami, s obojkami pre zvieratá, s postrojmi pre zvieratá, s opratami, s kľúčenkami z kože (kožená galantéria), s poľovníckymi taškami, s puzdrami a obalmi na navštívenky, s vizitkami, s vreckami z kože na balenie, s peňaženkami na ruku, s kľúčenkami z dreva, s toaletnými zrkadielkami, s nábytkom, so zrkadlami, s rámami na obrazy, s kuchynským nábytkom, s nábytkom, so stoličkami, s kreslami, so sedadlami, s paravánmi, s pultmi, so stojanmi, s nábytkovými policami, so stolmi, s regálmi, so zásuvkovými kontajnermi, s lavicami, s lavičkami ako s nábytkom, so zrkadlami, s rámami na obrazy, s písacími, s rysovacími a s pracovnými stolmi, s dekoratívnymi nástennými ozdobami s výnimkou textilných, s figurínami a s bustami z dreva, vosku, sadry alebo plastu, s pútačmi z dreva, s dopravnými paletami, s drevenými alebo s plastovými debnami, s nádobami a so schránkami, s drevenými obalmi a s prepravky, s drevenými hranami a s kostrami na nábytok, s drobným nekovovým materiálom na dvere a okná, s dverovým obložením s výnimkou kovového, s dvierkami na nábytok, s plastovými a s drevenými lištami na nábytok, s nekovovými kolieskami na nábytok, s nekovovým obložením alebo s ozdobami na nábytok, s nekovovým príslušenstvom k nábytkom, s tyčami s výnimkou kovových, s interiérovými lamelovými žalúziami a roletami, s výrobkami z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu, s domácimi kuchynskými potrebami a s nádobami, s hrebeňmi a so špongiami s kefkami so štetkami a so štetcami okrem maliarskych, s materiálmi na výrobu kief, s prostriedkami a s pomôckami na čistenie, s oceľovou vlnou a s drôtenkami, so surovým sklom a so sklom, s výrobkami zo skla, s porcelánom a s kameninou, s kuchynským náradím, s vedrami a s misami z plechu, hliníka, plastov alebo iných materiálov, s termoskami, s termopohármi, s náprsnými fľaškami, s ručnými prístrojmi na sekanie, mletie a lisovanie, s elektrickými hrebeňmi, s elektrickými zubnými kefkami, so stojanmi na riad a s nádobami, s bustami, s figurínami, so sochami a so soškami z porcelánu, terakoty alebo skla, s hrnčiarskym tovarom, s jedálenskými súpravami, s kávovými súpravami, s leštiacimi strojmi a so zariadeniami pre domácnosť s výnimkou elektrických, s miešacími strojmi pre domácnosť s výnimkou elektrických, s pohármi a s pohárikmi, s prachovkami, s prístrojmi na odstraňovanie zápachu na osobné použitie, s puzdrami na toaletné potreby, s obalmi na parfumami, s rukavicami pre domácnosť, so sklenými nádobami a so schránkami, so sušiakmi na bielizeň, s toaletnými pomôckami, s umeleckými dielami z porcelánu, s vedrami a s vedierkami, s kokteilovými súpravami, s karafami, s chladiacimi nádobami na víno, so soľničkami a/alebo koreničkami, s kuchynskými súpravami, so súpravami na cestoviny, so servírovacími podložkami, s drevenými podložkami na servírovanie a/alebo krájanie, s vázami, s držiakmi na sviece, so svietnikmi, so zhášadlami na sviečky, s podložkami ako so svietnikmi na vonné tyčinky, s kuchynskými nádobami pre kancelárie, s okennými škrabkami na ľad, s kefami a s kefkami na čistenie obuvi, s toaletnými kefami a s kefkami, s textíliami a s textilnými výrobkami, s posteľnými prikrývkami a s pokrývkami na stôl, s bytovými textíliami, s cestovnými prikrývkami, s podložkami pod poháre alebo taniere (prestieranie), s podložkami na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie), so spacími vakmi nahrádzajúcimi prikrývky, s utierkami na riad, s kuchynskými zásterami, s piknikovými dekami, s látkami na textilné využitie, s textíliami, s tkaninami, s textilnými tapetami, s textíliami na obuv, s umývacími rukavicami, s textilnými utierkami a s uterákmi, s obrúskami, s látkovými značkami, s bavlnenými textíliami, s plátennou bielizňou, s posteľnou a stolovou bielizňou, s látkami s imitáciou kože, s cestovnými prikrývkami, s čalúnnickými látkami, s dverovými závesmi, s gázami, so závojmi, s látkami z hodvábu, s hrubým plátnom, s jutovou látkou, s kúpeľňovým textíliami s výnimkou oblečenia, s moleskínom, so sieťkami proti moskytom, s poťahmi na nábytok, s netkanými textíliami, s obliečkami na matrace, s obliečkami na podušky, s obliečkami na vankúše, s textilnými obrúskami, s obrusmi, s plachtami, s pleteninami, s prikrývkami, s textilnými podšívkami, s vlajkami, s textilnými vreckovkami, so záclonkami, so zástavami, s textilnými alebo s umelohmotnými závesmi, s konfekciou, s odevmi, s oblečením, s pracovným oblečením, s obuvou, s detskou obuvou, s vysokou obuvou, s celými topánkami, s pracovnou obuvou, s papučami, s bielizňou, s bundami, s boami, s bodmi, s cyklistickým oblečením, s pokrývkami hlavy, s cylindrami, s čelenkami, s čiapkami, s chráničmi uší ako s pokrývkou hlavy, s detskou výbavičkou, s textilnými detskými plienkami, s goliermi, s kabátmi, s kapucňami, s klobúkmi, s kombiné, s kombinézami ako s oblečením, s korzetmi, s kostýmami, s oblekmi, s košeľami, s kožušinami ako s oblečením, s krátkymi kabátikmi, s pelerínami, s krátkymi kabátmi s kapucňou, s krátkymi nohavicami s jazdeckými alebo so spodnými, kravatami, s kúpacími plášťami, s manžetami ako s časťami odevov, s náprsenkami, s nohavicami, s opaskami, s pančuchami, s pančuškovými nohavicami, s pánskymi spodkami, s papučami, s plášťami, s plavkami, s plážovou obuvou, s plážovým oblečením, s obuvou a s plášťami na kúpanie, s pleteninami ako s oblečením, s oblečením z imitácie kože, s podprsenkou, s pokrývkami hlavy, s ponožkami, s pracovnými plášťami, s pulóvrami, s pyžamami, s rukavicami, so sakami, so spodničkami, so sukňami, so šálmi, so šatami, so šatkami, so šerpami, s tielkami, s potnými vložkami, s tričkami, s vestami, s uniformami, s vrchným ošatením, so zásterami, so závojmi, s zvrchníkmi, so županmi, s vreckami na odevy, s gymnastickými dresmi, s maškarnými kostýmami, so šiltmi na pokrývky hlavy s celými topánkami, s galošami, s podpätkami, so sandálmi, so šnurovacími topánkami, so športovou obuvou, s hrami a s hračkami, s telocvičnými a so športovými potrebami, s ozdobami na vianočný stromček, s plyšovými hračkami, s kockami, s dominom (kocky), so šachovými hrami, s dámou (hra), so šachovnicami, s cestovnými magnetickými a nemagnetickými súpravami hier, so stolovými spoločenskými hrami, s pentanque, so športovým náradím a s doplnkami pre golf, s golfovými palicami, s golfovými rukavicami, s golfovými vakmi s kolieskami alebo bez koliesok, s golfovými loptičkami, s držiakmi, s príchytkami na sviečky na vianočné stromčeky, s výbavou pre rôzne druhy športov a hier, s autami (hračky), s bábkami a s bábikami, s balónikmi (hračka), s balónmi na hranie, s elektronickými terčmi, s guľkami na hranie, s hracími loptami, s hračkárskymi vozidlami diaľkovo ovládanými, s hračkami pre zvieratá chovanými v domácnostiach, s karnevalovými maskami, s modelmi automobilov, s rapkáčmi, s rukavicami na rôzne druhy športov, so stavebnými kockami (hračky), so zariadením na bowling, so zariadením na kulturistiku a telesné cvičenia, s vínom, s alkoholickými výťažkami z ovocia, s alkoholickým hroznovým muštom, s alkoholickými nápojmi s výnimkou piva, s alkoholovými extraktmi, s brandy, s vínovicou, s destilovanými nápojmi, s liehovinami, s digestívami, s likérmi a s pálenkami, s medovinou, s alkoholickými ovocnými muštami, s alkoholickými muštami, s aperitívmi, s vínovicami, s liehovými esenciami a s výťažkami, s rumom, s whisky, s vodkou, so saké, s tabakom, s potrebami pre fajčiarov, so zápalkami, so zapaľovačmi, s tabakovými náhradkami (nie na lekárske použitie), s absorpčným papierom do fajok, s cigaretovými filtrami, s cigaretovými náustkami, so špičkami na cigaretové náustky, so zásobníkmi plynu do cigaretových zapaľovačov, s cigaretami, s kuchynskými zapaľovačmi, so zapaľovačmi na sviečky, s cigarovými náustkami, s cigarami, s čističmi na fajky, s dózami na tabak, s držiakmi na zápalky, s popolníkmi, s fajkami, s hrotmi a s náustkami z jantáru na cigarové a cigaretové špičky, s kazetami na cigarety a cigary, s kresadlami, s odrezávačmi na cigarové špičky (kutery), so škatuľkou na cigary (udržujúca vlhkosť), s tabakom, s tabatierkami, so žuvacím tabakom, s puzdrami na cigary, zhromažďovanie (okrem dopravy) rôzneho tovaru, najmä uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, teleshoppingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; reklama; rozhlasová a televízna reklama; reklamné a inzertné služby; reklamné agentúry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; návrh a úprava reklamných materiálov; návrh reklamných manuálov; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; rozširovanie reklamných materiálov a inzertných materiálov; šírenie informácií reklamného, propagačného a komerčného charakteru; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; príprava inzertných stĺpcov; marketingové štúdie; prieskum trhu; prieskum vzťahov s verejnosťou; sekretárske služby; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; služby spracovania informácií; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc priemyselným alebo obchodným podnikom pri vedení obchodnej činnosti, rozvoji spoločností; poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; odborné obchodné poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; fakturačné služby; lobistické služby na obchodné účely; služby porovnávania cien; administratívne spracovanie nákupov na objednávku; sprostredkovanie obchodu s tovarom; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu; obchodné sprostredkovanie služieb v triede 35, 39, 40, 41.
39 - Zasielateľské služby; doručovacie služby; doručovanie, zasielanie a odovzdávanie tovaru a balíkov; doručovanie tovaru ponúkaného prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja alebo predaja na diaľku a na svetových telekomunikačných informačných sieťach, doručovanie katalógov korešpondenčného (zásielkového) predaja alebo predaja na diaľku; organizácia dopravy tovarov a balíkov; dovoz, balenie a skladovanie tovaru; doprava; preprava všetkých druhov; logistické služby v doprave a skladovaní; špedičné služby; organizovanie ciest; rezervácia dopravy; služby spojené s informáciami o tarifách a možnostiach prepravy a dopravy; prenájom vozidiel a nákladných vozňov; informácie o uskladnení tovaru; služby spojené s balením tovaru pred jeho expedovaním; správa a organizácia dopravy, dodávok, doručovania, triedenia, zasielania a uskladňovania tovaru a balíkov; prenájom skladísk a skladovacích kontajnerov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
40 - Tlač; tlačenie; potlač reklamných predmetov; sieťotlač; rytie; gravírovanie; laserové gravírovanie; gravírovanie a frézovanie označení najmä do nosičov reklamy; spracovanie a úprava materiálov, predovšetkým na reklamné použitie; krajčírstvo; šitie, najmä reklamného textilu; vyšívanie; služby spojené s farbením; farbenie látok; informácie o úprave a spracovaní materiálov; olepovanie plôch lepiacimi fóliami; likvidácia odpadu, predovšetkým odpadu z reklamných predmetov; úprava a spracovanie papiera; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Organizačná a producentská činnosť v oblasti filmovej tvorby, fotografie, audiovizuálnych diel, obrazových a zvukových záznamov; vydavateľská a nakladateľská činnosť; informácie o možnostiach zábavy, rozptýlenia; zábavné klubové služby; koncertné siene; sály; manažérske služby pri organizovaní predstavení; organizovanie zábavných súťaží, športových podujatí, živých vystúpení a predstavení; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a príprava kultúrnych, športových, zábavných a spoločenských akcií, hudobných vystúpení, koncertov; sprostredkovanie hudobných, zábavných a iných spoločenských programov; poskytovanie elektronických publikácií (textových, zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov) online (bez možnosti kopírovania); vydávanie online kníh a časopisov v elektronickej podobe; vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, časopisov, novín; vydávanie kníh a príručiek; zverejňovanie textov s výnimkou reklamných; tvorba textov; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, kolokvií, sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fotografovanie; školenia; výcvik; vyučovanie; organizovanie plesov; informácie o vzdelávaní; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.05, 26.02.07, 26.11.06, 27.01.13, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REPRE, s.r.o.; Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.03.2010 3/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.08.2010 8/2010 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2020 2/2020 ND3M
 
POZ 5961-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.01.2010 198,50 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 13.01.2020 86,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5961-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.12.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.12.2009 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.12.2009 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.12.2009 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 08.01.2010 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.01.2010 Typ Platba
výsledok rešerše 26.01.2010 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 26.01.2010 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.06.2010 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.04.2019 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 07.01.2020 Typ Odoslané
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 15.01.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.01.2020 Typ Odoslané
POZ 5961-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku