Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 595-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235724 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  595-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko, mliečne výrobky, jogurty, syry, maslo, margarín, jedlé oleje a tuky, bravčová masť, bujóny, vývary, prípravky na vývary, držky, klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové konzervy, mäsové výťažky, prípravky na výrobu polievok, zeleninové šťavy na varenie, šunka, údeniny, konzervované záhradné bylinky, zeleninové šaláty, jedlá želatína, nakladaná zelenina, nakladané uhorky, konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie, konzervované potraviny, arašidy (spracované), džemy, hrach (konzervovaný), zemiakové hranolčeky, sušené hrozienka, hydina (nie živá), konzervy s rybami, konzervy s ovocím a zeleninou, kyslá kapusta, zemiakové lupienky, marmeláda, mrazené ovocie a zelenina, paštéty, rybie plátky, konzervované ryby, sardinky, prípravky na výrobu polievok.
30 - Ocot, čokoláda, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, cukríky, jemné pečivo, vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných stromčekov, pastilky (cukríky), bonbóny, karamelky (cukríky), fondán, želé, komprimáty, mentolové cukríky, čokoládové a nečokoládové tyčinky a keksy, koláčiky, jemné pečivo, müsli, čokoládové nápoje, perníky, medovníky, pralinky, puding, sladké drievka (cukrovinky), sušienky, torty, výrobky z kakaa, zákusky, koláče, zmrzlina, žuvačky, pekárske droždie, kvasnice, prášok do pečiva, cestá, cestá na koláče, cestoviny, droždie do cesta, chlieb, nekysnutý chlieb, chlieb všetkých druhov, pečivo (rožky), sucháre, jemné pečivo, oblátky, sucháre, keksy, biskvity, zákusky, koláče, sladké a slané žemle koláče s plnkou, krekry (slané pečivo), cukrovinky, palacinky, perníky, medovníky, piškóty, pirohy (cestoviny), krupica, kukuričná múka, lepok, lístkové cesto, lupienky, vločky (obilninové), vločky, (kukuričné), makaróny, maslové, tukové cesto, potravinárska múka, výrobky z múky, prípravky z obilnín, ovsená múka, ovsená potrava, pšeničná múka (vyrážková), chuťové prísady, príchute do potravín, s výnimkou esencií a éterických olejov, príchute do koláčov a zákuskov, s výnimkou éterických olejov, lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, výrobky z kukuričnej múky, sójová múka, pochutiny na báze obilnín, ryža a výrobky z ryže, výrobky expandované, extrudované, aromatické prípravky do potravín, nálevy (na ochutenie), marináda (chuťové prísady), extrakty, nie na lekárske účely, korenie, koreniny, zmes korenín, konzervačná soľ, príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, príchute (arómy), soľ, cukor, ochutená kuchynská soľ, majonéza, horčica, kečup, sójová omáčka, paradajková omáčka.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä tovarmi zatriedenými v triedach 29 a 30, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi, potravinami a papiernickým tovarom; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov zvukovoobrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.15, 24.17.01, 25.03.11, 25.03.13, 26.04.06, 27.01.12, 27.05.15, 25.01.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa; Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
 
POZ 595-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 595-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.04.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.04.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.04.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.04.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 22.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 23.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Typ Doručené
POZ 595-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku