Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 595-2013
(111)  Trademark Number  235724 
(151)  Registration Date  10.10.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  595-2013 
(220)  Application Date  03.04.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.07.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.12.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mlieko, mliečne výrobky, jogurty, syry, maslo, margarín, jedlé oleje a tuky, bravčová masť, bujóny, vývary, prípravky na vývary, držky, klobásy, salámy, párky, mäso, mäsové konzervy, mäsové výťažky, prípravky na výrobu polievok, zeleninové šťavy na varenie, šunka, údeniny, konzervované záhradné bylinky, zeleninové šaláty, jedlá želatína, nakladaná zelenina, nakladané uhorky, konzervovaná, sušená a zaváraná zelenina a ovocie, konzervované potraviny, arašidy (spracované), džemy, hrach (konzervovaný), zemiakové hranolčeky, sušené hrozienka, hydina (nie živá), konzervy s rybami, konzervy s ovocím a zeleninou, kyslá kapusta, zemiakové lupienky, marmeláda, mrazené ovocie a zelenina, paštéty, rybie plátky, konzervované ryby, sardinky, prípravky na výrobu polievok.
30 - Ocot, čokoláda, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, cukríky, jemné pečivo, vianočné kolekcie a iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných stromčekov, pastilky (cukríky), bonbóny, karamelky (cukríky), fondán, želé, komprimáty, mentolové cukríky, čokoládové a nečokoládové tyčinky a keksy, koláčiky, jemné pečivo, müsli, čokoládové nápoje, perníky, medovníky, pralinky, puding, sladké drievka (cukrovinky), sušienky, torty, výrobky z kakaa, zákusky, koláče, zmrzlina, žuvačky, pekárske droždie, kvasnice, prášok do pečiva, cestá, cestá na koláče, cestoviny, droždie do cesta, chlieb, nekysnutý chlieb, chlieb všetkých druhov, pečivo (rožky), sucháre, jemné pečivo, oblátky, sucháre, keksy, biskvity, zákusky, koláče, sladké a slané žemle koláče s plnkou, krekry (slané pečivo), cukrovinky, palacinky, perníky, medovníky, piškóty, pirohy (cestoviny), krupica, kukuričná múka, lepok, lístkové cesto, lupienky, vločky (obilninové), vločky, (kukuričné), makaróny, maslové, tukové cesto, potravinárska múka, výrobky z múky, prípravky z obilnín, ovsená múka, ovsená potrava, pšeničná múka (vyrážková), chuťové prísady, príchute do potravín, s výnimkou esencií a éterických olejov, príchute do koláčov a zákuskov, s výnimkou éterických olejov, lúpaný jačmeň, mletý jačmeň, múka z jačmeňa, výrobky z kukuričnej múky, sójová múka, pochutiny na báze obilnín, ryža a výrobky z ryže, výrobky expandované, extrudované, aromatické prípravky do potravín, nálevy (na ochutenie), marináda (chuťové prísady), extrakty, nie na lekárske účely, korenie, koreniny, zmes korenín, konzervačná soľ, príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, príchute (arómy), soľ, cukor, ochutená kuchynská soľ, majonéza, horčica, kečup, sójová omáčka, paradajková omáčka.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, najmä tovarmi zatriedenými v triedach 29 a 30, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi, potravinami a papiernickým tovarom; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov zvukovoobrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.15.15, 24.17.01, 25.03.11, 25.03.13, 26.04.06, 27.01.12, 27.05.15, 25.01.17 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa; Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa; SK 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.04.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
 
POZ 595-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2013 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 595-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 03.04.2013 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 03.04.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.04.2013 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.04.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.05.2013 Type Payment
výsledok rešerše 22.05.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 23.05.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Type Delivered
POZ 595-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku