Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 593-2013
(111)  Trademark Number  235881 
(151)  Registration Date  10.10.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  593-2013 
(220)  Application Date  03.04.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.07.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.12.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 35, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Klobása - trvanlivý tepelne neopracovaný mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s mäsovými výrobkami; obchodné poradenstvo v oblasti mäsových výrobkov; podpora predaja pre tretie osoby s mäsovými výrobkami; reklamné služby; sprostredkovanie nákupu a predaja mäsových výrobkov.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo; rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Karpatská klobása 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CIMBAĽÁK s.r.o.; Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.04.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
 
POZ 593-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.04.2013 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 593-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.04.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.04.2013 Type Payment
výsledok rešerše 06.05.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 09.05.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Type Delivered
POZ 593-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku