Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 593-2012
(111)  Trademark Number  233470 
(151)  Registration Date  12.10.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.04.2022 
(210)  Application Number  593-2012 
(220)  Application Date  11.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.07.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.12.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  17, 19, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  17 - Izolačné materiály.
19 - Asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy.
37 - Izolovanie stavieb; izolovanie proti vlhkosti. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.19, 27.05.10, 29.01.04, 29.01.08, 25.05.01, 25.01.10 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  čierna, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HYDROIZOL SLOVAKIA s.r.o.; Kamenná 19, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number  1315317 
(800)  International Registration Date  27. 01. 2016 
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.04.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 07/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.01.2017 01/2017 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 593-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 593-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2012 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 11.04.2012 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2012 Type Payment
3 výsledok rešerše 22.05.2012 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2012 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Type Sent document
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 27.01.2016 Type Delivered
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.01.2016 Type Payment
8 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 17.02.2016 Type Sent document
9 vyžiadanie poplatku v CHF 18.02.2016 Type Sent document
10 List z OMPI 18.02.2016 Type Delivered
11 Notifikácia z OMPI 27.10.2016 Type Delivered
12 dodatok k osvedčeniu OZ 02.01.2017 Type Sent document
13 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2017 Type Sent document
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.04.2021 Type Delivered
14a Sprievodný list 26.04.2021 Type Delivered
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 03.05.2021 Type Sent document
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2021 Type Sent document
POZ 593-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku