Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5924-2009
(111)  Trademark Number  227840 
(151)  Registration Date  16.06.2010 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  07.12.2019 
(210)  Application Number  5924-2009 
(220)  Application Date  07.12.2009 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.03.2010 
(450)  Publication of Registration Date  09.08.2010 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30, 35, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Potravinové výrobky z mäsa, rýb, hydiny, zveriny, vajec, mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny s výnimkou zemiakových lupienkov a zemiakových hranolčekov.
30 - Kakao, čokoláda a cukrovinky; múka a výrobky z obilia; chlieb, čerstvé pečivo a koláče; pekárske a cukrárske výrobky; zmrzlina; sucháre a keksy; trvanlivé pečivo.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s cukrom, čokoládou a cukrovinkami, s chlebom, pečivom, s cukrárskymi výrobkami, s potravinami, nápojmi a tabakom; veľkoobchodné a maloobchodné služby prostredníctvom internetu s potravinami, nápojmi, domácimi potrebami, cukrárskymi a pekárskymi potrebami.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení.
43 - Reštauračné služby a mobilný predaj jedál v rámci týchto služieb; služby pohostinstiev; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; jedálne a závodné jedálne. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Arriba 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Arriba, s.r.o.; Mozartova 23, 811 02 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Retzerová Viera, Ing.; Svetlá 1, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.12.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.03.2010 03/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.08.2010 08/2010 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.01.2020 01/2020 ND3M
 
POZ 5924-2009
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5924-2009
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.12.2009 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2009 Type Payment
3 výsledok rešerše 11.12.2009 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.12.2009 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 19.01.2010 Type Delivered
5a Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.01.2010 Type Delivered
6 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 27.01.2010 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 01.02.2010 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.06.2010 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.04.2019 Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.10.2019 Type Delivered
10a Plná moc 23.10.2019 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.11.2019 Type Sent document
12 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 14.11.2019 Type Payment
13 dodatok k osvedčeniu OZ 28.11.2019 Type Sent document
POZ 5924-2009
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku