Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 591-2012
(111)  Trademark Number  235455 
(151)  Registration Date  10.09.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  591-2012 
(220)  Application Date  05.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.06.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.11.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos signálu pomocou satelitu; spravodajské agentúry; vysielanie káblovej televízie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografická reportáž; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); výroba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie športových súťaží; tvorba videofilmov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a plánovanie večierkov; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava, pobavenie; prenájom zvukových nahrávacích zariadení. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  PREDANÉ! 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MAC TV s.r.o.; Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 37; SK 
(740)  Attorney(s)  ADAUS, s. r. o.; Miletičova 5B, Bratislava-Ružinov 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  05.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 591-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2012 198,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 591-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 05.04.2012 Type Delivered
všeobecný referátnik 13.04.2012 Type Sent document
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 20.04.2012 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.04.2012 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.05.2012 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.05.2012 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.05.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 31.07.2012 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.07.2012 Type Delivered
výsledok rešerše 08.08.2012 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 28.09.2012 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.12.2012 Type Delivered
Plná moc 04.12.2012 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 08.01.2013 Type Sent document
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 20.02.2013 Type Sent document
pokyn na zverejnenie POZ 26.03.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Type Delivered
POZ 591-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku