Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5883-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232824 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5883-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Škrobový prášok (škrobová múčka), škrob a škrobové prípravky na potravinárske účely; prášky na výrobu pudingov, želatínových jedál a sladkých omáčok, puding, želatínové jedlá, sladké omáčky; pečivá a cukrárenské výrobky, zmesi na pečenie; prášok do pečiva, vanilínový cukor, vanilkový cukor, cukor; čokoládové výrobky a cukrárske výrobky; múky a múčne výrobky, obilninové prípravky na potravinárske účely. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.03.03, 08.01.16, 02.03.02, 26.01.14, 26.01.22, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.04, 29.01.15 
(540) Vyjadrenie