Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5882-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232823 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5882-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Škrobový prášok (škrobová múčka), škrob a škrobové prípravky na potravinárske účely; prášky na výrobu pudingov, želatínových jedál a sladkých omáčok, puding, želatínové jedlá, sladké omáčky; pečivá a cukrárenské výrobky, zmesi na pečenie; prášok do pečiva, vanilínový cukor, vanilkový cukor, cukor; čokoládové výrobky a cukrárske výrobky; múky a múčne výrobky, obilninové prípravky na potravinárske účely. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Solamyl 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG; Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
 
POZ 5882-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5882-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.12.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 21.12.2011 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.12.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 08.02.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 08.02.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2019 Typ Doručené
6a Plná moc 10.09.2019 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 10.09.2019 Typ Doručené
7 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Typ Platba
POZ 5882-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 FAJNOR IP s.r.o. Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku