Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5861-2012
(111)  Trademark Number  235289 
(151)  Registration Date  13.08.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  04.12.2022 
(210)  Application Number  5861-2012 
(220)  Application Date  04.12.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.05.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.10.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 05, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Chemikálie používané v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; hnojivá.
05 - Prípravky na ničenie škodcov; fungicídy; herbicídy; dezinfekčné prípravky.
35 - Obchodný manažment; obchodné riadenie; obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne práce; reklama a marketing. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.05.04, 26.04.19, 26.04.24, 27.05.24, 05.03.11, 25.03.07, 29.01.03, 29.01.02, 29.01.07, 29.01.01, 29.01.08, 01.03.02 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, žltohnedá, červená, čierna, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  W. Neudorff GmbH KG; An der Mühle 3, 31860 Emmerthal; DE 
(740)  Attorney(s)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  04.12.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 5861-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.01.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5861-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.12.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Vyjadrenie označenia 04.12.2012 Type Delivered
Plná moc 07.01.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.01.2013 Type Payment
výsledok rešerše 28.02.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 28.02.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.04.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 18.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 16.12.2022 Type Sent document
POZ 5861-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku