Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5860-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235018 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5860-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.12.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Šľahačka na torty, zákusky, zmrzlinu a ovocie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.03.05, 08.03.02, 05.07.24, 02.03.02, 26.01.14, 26.01.22, 26.01.24, 26.04.06, 26.04.22, 26.04.24, 25.05.02, 27.05.24, 27.01.12, 26.01.04, 26.11.08, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.01, 29.01.02, 27.99.19 
(540) Vyjadrenie