Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5854-2007
(111)  Trademark Number  220766 
(151)  Registration Date  13.02.2008 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  26.07.2017 
(210)  Application Number  5854-2007 
(220)  Application Date  26.07.2007 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.11.2007 
(450)  Publication of Registration Date  07.04.2008 
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Syry, syrové špeciality. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.22, 26.02.18 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, zelená, odtiene zelenej, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  BEL SA; 2, Allée de Longchamp, 92150 Suresnes; FR 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.07.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.11.2007 11/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.04.2008 4/2008 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.10.2017 10/2017 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.10.2017 10/2017 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.07.2022 13/2022 PC3M
 
POZ 5854-2007
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.08.2007 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.06.2017 66,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2017 3,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2022 30,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5854-2007
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.07.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 26.07.2007 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 26.07.2007 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.08.2007 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.08.2007 Type Payment
výsledok rešerše 17.09.2007 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2007 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.03.2008 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.06.2017 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.06.2017 Type Payment
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.06.2017 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doplnenie materiálov 29.06.2017 Type Delivered
Plná moc 29.06.2017 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2017 Type Payment
všeobecný referátnik 14.08.2017 Type Sent document
Podanie inde neuvedené 17.10.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 17.10.2017 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 08.03.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 08.03.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Type Sent document
Doplnenie neautorizovavného podania 06.04.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 06.04.2022 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.04.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 22.06.2022 Type Delivered
Doplnenie neautorizovavného podania 22.06.2022 Type Delivered
Plná moc 22.06.2022 Type Delivered
Doplnenie neautorizovavného podania 27.06.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 27.06.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 01.07.2022 Type Sent document
POZ 5854-2007
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.08.2017 ROYAL BEL LEERDAMMER B.V. BEL LEERDAMMER B.V.
2 Prevod majiteľa 28.06.2022 BEL SA ROYAL BEL LEERDAMMER B.V.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.06.2022 Patentová a známková kancelária, Kastler Anton
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku