Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 585-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  585-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 08, 35, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Rúže; laky na nechty; prípravky na líčenie; kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; odličovacie prípravky; voňavky; toaletné vody; líčidlá; oleje na kozmetické použitie; oleje na toaletné použitie; toaletné prípravky; parfumy; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; kozmetické lepidlá; lesky na pery; balzamy (nie na lekárske použitie); obrúsky napustené odličovacími prípravkami; neliečivé umývacie prípravky na osobnú hygienu; bylinkové výťažky na kozmetické použitie.
08 - Kliešte na kučeravenie vlasov; kliešte na nechty; pedikúrové súpravy; pilníky na nechty; britvy, holiace strojčeky (elektrické aj neelektrické); nožnice; pinzety; leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); nožnice na strihanie vlasov (elektrické alebo neelektrické); kliešte na nechty (elektrické alebo neelektrické); manikúrové súpravy; depilačné strojčeky (elektrické alebo neelektrické); klieštiky na očné riasy; laserové depilačné prístroje (nie na iné lekárske použitie).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 3 a 8 tohto zoznamu; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; podpora predaja pre tretie osoby; subdodávateľské služby (obchodné služby).
41 - Vzdelávanie; školenia; koučovanie (školenie).
42 - Výskum a vývoj v oblasti kozmetiky; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
44 - Salóny krásy; služby vizážistov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FRAELA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Priruz s.r.o.; Ľubovnianska 3157/16, 851 07 Bratislava 5; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s.r.o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 585-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 585-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.03.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 01.03.2021 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.03.2021 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 03.03.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.03.2021 Typ Platba
5 výsledok rešerše 08.03.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 08.03.2021 Typ Interné listy
POZ 585-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku