Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 584-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  220062 
(151)  Dátum zápisu  11.12.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  584-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.03.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.09.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.02.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 35, 39, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Sterilizačné prípravky; germicídy; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; detergenty na lekárske účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; prípravky na čistenie a osvieženie vzduchu; prípravky, tabletky, tyčinky na dezinfekciu plynu na lekárske účely; sírové knôty na dezinfekciu; lotion, prípravok na vymývanie na farmaceutické účely; jód na farmaceutické účely; jódová tinktúra; prípravky obsahujúce stopové prvky pre ľudí; farmaceutické prípravky; potrava na farmaceutické účely; bielkovinové prípravky, bielkovinová potrava na lekárske účely; potravinárske minerálne prípravky; doplnky výživy na lekárske účely; želatína na lekárske účely; jedlé rastlinné vlákna s výnimkou výživných, požívatín; rastlinné výťažky na lekárske účely; výťažky z chmeľu na farmaceutické účely; kôprové esencie na lekárske účely; liečivé rastliny a korene; kôry na farmaceutické účely; kôra konduranga, kôra manglového stromu, krotónová kôra, kôra angostura, myrobalánová kôra na lekárske, farmaceutické účely; horké drevo na lekárske účely; cédrové drevo; rebarborové korene na farmaceutické účely; ľanové semená, mleté ľanové semená na farmaceutické účely; fermenty na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; laktóza, mliečny cukor; mliečne fermenty na farmaceutické účely; mlieko obohatené bielkovinami; mandľové mlieko na farmaceutické účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske účely; vínny kameň na farmaceutické účely; materská kašička na lekárske účely; slad na farmaceutické účely, sladové mliečne nápoje na lekárske účely; cukor na lekárske účely; cukrovinky s liečivými prísadami, liečivé cukríky, pastilky; pastilky na farmaceutické účely; salmiakové pastilky; sladké drievko na farmaceutické účely; fenikel na lekárske účely; kandis na lekárske účely; droždie na farmaceutické účely; horčica na farmaceutické účely; mentol na farmaceutické účely; múka na farmaceutické účely; chlieb pre diabetikov; oblátky na farmaceutické účely; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely; rybacia múčka na farmaceutické účely; liečivé byliny; tekuté lieky, lieky vo forme nápojov; liečivé nápoje; liečivé čaje; astmatický čaj; bylinkové čaje; minerálne vody na liečenie; medovková voda na farmaceutické účely; biela voda; sirupy na farmaceutické účely; medicinálny alkohol; potrava pre dojčatá; hygienicky neškodná voda pre dojčatá na lekárske účely; sušené mlieko pre dojčatá; vankúšiky na dojčenie; vitamínové prípravky; dietetické látky, prípravky, potraviny a nápoje upravené, prispôsobené na lekárske účely; lekárske prípravky na zoštíhlenie; odtučňovacie čaje na lekárske účely; škrob na dietetické alebo farmaceutické účely; tabletky na zahnanie hladu, chuti do jedla na lekárske použitie; prípravky, prostriedky, výrobky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; liečivé prípravky na zuby; materiály na plombovanie zubov; zubné amalgámy, cementy, brúsivá, laky, tmely; zubné amalgámy zo zlata; materiály, prípravky na zubné odtlačky; modelovacie vosky pre zubných lekárov; zliatiny drahých kovov na zubolekárske účely; porcelán na zubné protézy; kaučuk na zubolekárske účely; lepidlá a tmely na umelé chrupy; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; roztoky na kontaktné šošovky; prípravky na vyplachovanie očí; pásky na oči na lekárske použitie; lekárske, medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov; farmaceutické prípravky proti lupinám; prípravky proti poteniu; lieky proti poteniu nôh; liečivá, náplasti, vankúšiky, krúžky na kurie oká, otlaky; dezodoranty na obleky a textilné materiály; dezodoranty s výnimkou dezodorantov pre osobnú potrebu; farmaceutické prípravky na pokožku; pľuzgierotvorné prípravky, látky; balzamy, balzamovacie prípravky na lekárske účely; gurjunský balzam na lekárske účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vazelína z ropy na lekárske účely; tuky na lekárske účely; mliečny tuk; masti na lekárske účely; ortuťové masti; linimenty, tekuté masti; prípravky a masti proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky na ošetrenie popálenín; prípravky a masti proti omrzlinám na farmaceutické účely; oleje na lekárske účely; olej z tresčej pečene; ricínový olej na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; gáfrový olej na lekárske účely; krém z vínneho kameňa na farmaceutické účely; plyn na lekárske účely; kyslík na lekárske účely; prípravky na kyslíkové kúpele; medicínske bahno; bahno na kúpele; liečivé kúpeľové soli; soli do minerálnych kúpeľov; morská voda na kúpele na lekárske účely; liečivé, terapeutické prípravky do kúpeľa; termálne vody; prípravky do perličkových kúpeľov; vaginálne kúpele; zápary na farmaceutické účely; obklady, teplé zábaly; horčičné náplasti, obklady; papier na horčicové náplasti, obklady; soli na lekárske účely; soli minerálnych vôd; minerálne soli; soli sodíka na lekárske účely; vonné soli; draselné soli na lekárske účely; plné lekárničky; plné prenosné lekárničky; zdravotnícke obväzy; obväzový materiál; chirurgické obväzy, plachty, tkaniny; tlakové obväzy; ovínadlá; gáza na obväzovanie; náramenné obväzy na chirurgické účely; moleskin na lekárske použitie - silná pevná bavlnená látka; vata na lekárske účely; antiseptická vata; absorpčná vata; absorpčné tampóny; tampóny napustené farmaceutickými vodičkami; tampóny impregnované farmaceutickým lotionom; aseptická vlna; hemostatické tyčinky; tyčinky proti bradaviciam; dymiace tyčinky; absorpčné nohavičky, hygienické vložky pre inkontinentných pacientov; hygienické, menštruačné, zdravotné nohavičky; hygienické menštruačné vložky; hygienické menštruačné tampóny; dámske vložky; pásy na hygienické vložky; hygienické obrúsky; náplasti; gumové náplasti; náplasti, lepiace náplasti na lekárske účely; leukoplast; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; lepiace adhézne pásky na lekárske účely; hojivé hubky, špongie a náplasti; guma na lekárske účely; náramky na lekárske účely; protireumatické náramky a prstene; kaustické ceruzky; chemické vodiče na elektródy elektrokardiogramov; pijavice na lekárske účely; španielska muška; diagnostické prípravky na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; chemické prípravky a činidlá na lekárske účely; chemicko-farmaceutické prípravky; tabletky na farmaceutické účely; kapsuly na farmaceutické účely; kapsuly na lieky; tinktúry na lekárske účely; tinktúry, farmaceutické prípravky; čapíky; vakcíny; séra; séroterapeutické liečivá; hormóny na lekárske účely; anestetiká; antibiotiká; analgetiká; adjuvanciá na lekárske účely; styptikum, prípravok na zastavenie krvácania; antipyretiká, lieky proti horúčke; antiuriká, prípravky proti močeniu; preháňadlá; laxatíva; liečivá na zmiernenie zápchy; jalap, výťažok z jalapového koreňa - preháňadlo; antelmintikum; prostriedky proti hlístam; prípravky proti hemoroidom; chemické antikoncepčné prípravky; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; žieravé látky na farmaceutické účely; drogy na liečebné účely; opiáty; ópium; narkotiká; kokaín; sedatíva; utišujúce prostriedky; prípravky na upokojenie; uspávacie prípravky; prostriedky proti bolesti hlavy; tyčinky proti bolesti hlavy; posilňujúce prípravky, tonikum; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; byliny na fajčenie na lekárske účely; cigarety bez obsahu tabaku; akonitín; aldehydy na farmaceutické účely; algicídy; alkaloidy na lekárske účely; alkalické jodidy na farmaceutické účely; aminokyseliny na lekárske účely; bioicídy; bizmutové prípravky na farmaceutické účely; bróm na farmaceutické účely; bronchodilatačné prípravky; cupanina na farmaceutické účely; diastáza - enzým meniaci škrob na maltózu na lekárske účely; dentifikačné prípravky; digestívy na farmaceutické účely; digitalín; enzýmy, enzymatické prípravky na lekárske účely; ergot na farmaceutické účely; estery, estery celulózy na farmaceutické účely; étery, étery celulózy na farmaceutické účely; eukalyptol na farmaceutické účely; eukalyptus na farmaceutické účely; fenol na farmaceutické účely; formaldehyd na farmaceutické účely; fosfáty na farmaceutické účely; gáfor na farmaceutické účely; gencián na farmaceutické účely; glycerín, glycerín na lekárske účely; glycerofosfáty; guajakol na farmaceutické účely; gumiguta na lekárske účely; hematogén; hemoglobín; hydrastín; hydrastinín; hydrogén, uhličitan sodný na farmaceutické účely; chinín, chinínovník, chinolín na lekárske účely; chloralhydrát na farmaceutické účely; chloroform, trichlórmetán; írsky mach, karagén na lekárske účely; izotopy na lekárske účely; jodidy na farmaceutické účely; jodoform; jojoba; kalomel, chlorid ortutnatý; kantaridy, práškové; kebračo na lekárske účely; kolódium na farmaceutické účely; kreozot; kurare; kyseliny na farmaceutické účely; kyselina galová; lecitín na lekárske účely; lupulín na farmaceutické účely; magnézia, oxid horečnatý na farmaceutické účely; octan hlinitý na farmaceutické účely; octany na použitie ako farmaceutické prípravky; opodeldok; opoterapické prípravky; organoterapeutické prípravky; oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické účely; pektín na farmaceutické účely; pepsíny na farmaceutické účely; peptóny na farmaceutické účely; peroxid vodíka na lekárske účely; purgatíva; pyritový prášok; rádioaktívne látky na lekárske účely; rádiologicky kontrastné látky na lekárske účely; rádium; rádium na lekárske účely; sikatívy na lekárske účely; sírny kvet na farmaceutické účely; smilax, sarsaparila na lekárske účely; steroidy; strychnín; sulfoamidy, liečivá; terpentín na farmaceutické účely; tymol na farmaceutické účely; prípravky na báze vápna; medicinálne infúzie; krv na lekárske účely; krvná plazma; chirurgické implantačné preparáty, živé tkanivá; kostný tmel pre chirurgiu a ortopédiu; biologické, bakteriálne a bakteriologické, bakteriálne prípravky; mikroorganizmy na použitie v lekárstve; kultúry mikroorganizmov na lekárske účely a vývary pre ne; živná pôda, výživné látky pre mikroorganizmy; vývary, prostredia pre bakteriologické kultúry; jedy; bakteriálne jedy; zverolekárske prípravky; liečivá na zverolekárske účely; prípravky obsahujúce stopové prvky pre zvieratá; chemické prípravky a činidlá na zverolekárske účely; biologické, bakteriálne, bakteriologické, enzymatické prípravky na zverolekárske účely; enzýmy na zverolekárske účely; mikroorganizmy, kultúry mikroorganizmov na zverolekárske účely; aminokyseliny na veterinárske účely; tuky na zverolekárske účely; prísady do krmív na lekárske účely; prostriedky proti nadúvaniu pre zvieratá; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky na umývanie zvierat; prípravky na umývanie dobytka; lotion, prípravok na vymývanie, na zverolekárske účely; prípravky na umývanie pre psov; toaletné vody pre psov; repelenty pre psov; spermie, semená na umelú insemináciu; prípravky na ničenie škodcov; pesticídy; herbicídy; fungicídy; insekticídy; tabakové výťažky ako insekticídy; prípravky proti parazitom; karbonyl - prípravok na hubenie parazitov; prípravky na ničenie lariev; prípravky proti moliam; papier odolný voči moliam; repelenty proti hmyzu; oleje proti ovadom; prípravky na hubenie múch; lep na muchy, lepiace prípravky, pásky na chytanie múch, mucholapky; otrava pre potkany; prípravky na ničenie myší; prípravky na ničenie slimákov; akaricídy, prípravky na ničenie roztočov; chemické prípravky proti fyloxéram; prípravky na sterilizovanie pôdy; prípravky proti kryptogamným rastlinám; chemické prípravky na liečenie kúkoľa, sneti obilnej; prípravky na ničenie suchej hniloby; chemické prípravky na ošetrovanie plesní; chemické prípravky na ošetrovanie viniča; náhradné náplne do uvedených tovarov; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podniky; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; maloobchodné služby s farmaceutickými a zverolekárskymi prípravkami, prostriedkami a výrobkami, dietetickými látkami, počítačmi a ich príslušenstvom, telekomunikačnými prístrojmi a zariadeniami; elektronickými informačnými tabuľami; public relations; reklama; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja pre tretie osoby; rozširovanie, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; profesionálne, odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; marketingové štúdie; prieskum trhu.
39 - Balenie tovaru; skladovanie tovaru; uskladnenie tovaru; prekladanie tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; doručovacie služby, kuriérske služby - dokumenty alebo tovar; doručovanie tovaru; distribúcia tovaru na dobierku; doručovanie; doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; služby v doprave a preprave; dovoz, doprava; prepravné služby; sprostredkovanie dopravy a prepravy; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel; prenájom automobilov.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; služby nemocníc; zdravotné strediská; sanatóriá; súkromné kliniky alebo sanatóriá; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov; lekárske služby; lekárske služby poskytované prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov; telemedicínske služby; ošetrovateľské služby; služby pôrodných asistentiek; plastická chirurgia; umelé oplodňovanie; vnútorné umelé oplodňovanie; služby optikov; psychologické služby; stomatológia; služby chiropraktikov; služby termálnych kúpeľov; verejné kúpele; verejné kúpele na účely hygieny; parné kúpele; služby sáun; služby solárií; masáže; fyzioterapia; aromaterapeutické služby; detoxikácia toxikomanov; služby krvných bánk; farmaceutické poradenstvo; služby farmaceutov - príprava predpísaných liekov; služby vizážistov; salóny krásy; kadernícke salóny; implantovanie vlasov; manikúra; tetovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.10, 26.04.24, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Toma Roman, Ing.; Kraskova 2092/2, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  23.03.2017 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.03.2017 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.09.2007 9/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.02.2008 2/2008 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 04.01.2018 1/2018 MA3M
 
POZ 584-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.03.2007 3 800,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 584-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 23.03.2007 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.03.2007 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 27.03.2007 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.03.2007 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2007 Typ Platba
výsledok rešerše 27.06.2007 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.06.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.12.2007 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 12.01.2009 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.01.2009 Typ Odoslané
POZ 584-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.01.2009 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku