Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5836-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233207 
(151)  Dátum zápisu  14.09.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5836-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 25, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Vopred nahrané médiá na ukladanie a reprodukciu zvuku a/alebo videa obsahujúce hudobné a/alebo divadelné, alebo dramatické predstavenia, najmä audiodisky, videodisky, kompaktné disky, digitálne univerzálne a pružné disky, interaktívne kompaktné disky, diskety, filmy zobrazujúce hudobné, divadelné a dramatické predstavenia; stojany, puzdrá a kazety na držanie kompaktných diskov a digitálnych univerzálnych a pružných diskov; slnečné okuliare a puzdrá na slnečné okuliare; okuliare a puzdrá na okuliare; dekoratívne magnety; zábavný a vzdelávací softvér, najmä multimediálne interaktívne počítačové hry (softvér), multimediálny softvér nahraný na CD-ROM a ďalšie read-only formáty obsahujúce zábavu a/alebo vzdelávanie v oblasti hudby, dramatických a varietných činností; magneticky kódované debetné karty na použitie pri verejných telefónoch; médiá nahrávajúce hudbu, zvuk a video, stiahnuteľné médiá nahrávajúce hudbu, zvuk a video; počítačové myši a podložky pod myši; nosiče a ochranné obaly a kryty na pejdžre, telefóny, PDAs (Personal Digital Assistants), tabletové počítače a MP3 prehrávače; prívesky na mobilné telefóny (príslušenstvo); USB hardvér; video, počítačové a elektronické hry.
16 - Tovar z papiera patriaci do tejto triedy, najmä časopisy, brožúry, papierové suveníry (suvenírové programy), knihy a pamätné knihy týkajúce sa cirkusov, zábavy a umenia, plagáty, litografie, kalendáre, diáre, poznámkové bloky a podložky, obtlačky, papierové dekoratívne tetovania, papierové vlajky, vlajky a trojcípe zástavky, maľovánky, súpravy na maľovanie a vyfarbovanie pre deti, komiksy, albumy, papierové adresáre, záložky do knihy, otvárače listov, fotoalbumy, knihy diáre, zoraďovače, darčekový baliaci papier; papierové a plastové tašky na balenie patriace do triedy 16; papiernický tovar; zarámované obrazy; perá, ceruzky, súpravy na písací stôl, súpravy pier a ceruziek (kancelárske potreby); magneticky nekódované debetné karty na použitie vo verejných telefónnych búdkach; tlačené publikácie vzťahujúce sa na hudbu; zarážky na knihy; puzdrá na perá, peračníky; ťažidlá na listy ako kancelárske potreby, tlačiarenský lis; blahoprajné pohľadnice, korešpondenčné lístky, pohľadnice, spomienkové kartičky; obrazy; diáre a plánovače (papiernický tovar); notesy, zápisníky, poznámkové bloky; nálepky, nálepkové bloky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; obaly (papiernický tovar), knihárske kostice, zoraďovače, obaly na spisy patriace do tejto triedy, papierové obaly na spisy; obrazy a maľby; papierové podložky a papierové obrúsky (prestieranie).
25 - Odevy, oblečenie a doplnky patriace do tejto triedy, najmä topy, košele, mikiny, športové tričká a košele s dlhými rukávmi, tričká, žerzej (oblečenie), svetre, pletené svetre a vesty, kardigany, tielka, tričká a blúzky bez rukávov (tank top), topy pridržiavané šnúrkou okolo krku, nohavice (dlhé), tepláky a športové nohavice, šortky, krátke kabátiky; dámska a pánska bielizeň; dámska a pánska spodná bielizeň, najmä krátke nohavice, boxerky, chlapčenské šortky, tangá, bedrové zásterky, podprsenky, body, korzetová bielizeň, pančuchové nohavice, korzety, slipy, podväzkové pásy, sarong; oblečenie na spanie, najmä župany, nočné košele, pyžamy, plášte na spanie; kimoná; kabáty, saká, vesty, šaty, sukne, blúzy, dojčenské kombinézy ("dupačky"), plavky; oblečenie do dažďa, najmä pršiplášte, baretky, klobúky do dažďa, topánky do dažďa, gumáky, plášte a peleríny do dažďa; kravaty, askoty, opasky, šály a šatky; obuv, najmä topánky, čižmy, ponožky, pančuchové nohavice a pančuchy; pokrývky hlavy, najmä klobúky, čiapky a zimné elastické čiapky (kulichy); zástery, maškarné kostýmy.
41 - Zábavné služby; koncepcia, tvorba, výroba a prezentácia divadelných predstavení (nie na reklamné účely); koncepcia, tvorba, výroba, distribúcia a prezentácia audiovizuálnych programov (nie na reklamné účely); výroba multimediálnych divadelných predstavení; služby kasín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.03.02, 01.03.16, 01.03.12, 26.04.09, 26.07.25, 26.11.11, 26.02.01, 01.03.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC.; 8400, 2e Avenue, Montreal, Quebec H1Z 4M6; CA 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 06/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2012 11/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.08.2016 08/2016 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 20.12.2021 24/2021 ND3M
 
POZ 5836-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5836-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.12.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 08.12.2011 Typ Doručené
1b Plná moc 08.12.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.12.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 30.01.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.02.2012 Typ Odoslané
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.04.2012 Typ Doručené
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.04.2012 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 18.04.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.09.2012 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.06.2016 Typ Platba
10 Žiadosť o zápis prevodu 02.06.2016 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 02.06.2016 Typ Doručené
10b Plná moc 02.06.2016 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.04.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku za obnovu 12.11.2021 Typ Odoslané
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2021 Typ Odoslané
POZ 5836-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.06.2016 CIRQUE DU SOLEIL CANADA INC. CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.06.2016 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku