Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5825-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234817 
(151)  Dátum zápisu  16.05.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5825-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky na osobnú starostlivosť, najmä prípravky na čistenie pleti a pokožky patriace do triedy 3. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.19, 01.15.21, 01.15.15, 26.15.01, 25.01.15, 26.03.05, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.22, 26.03.24, 26.03.11, 05.11.23, 26.01.15, 27.05.24, 29.01.03, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie