Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5818-2011
(111)  Trademark Number  232613 
(151)  Registration Date  14.06.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5818-2011 
(220)  Application Date  29.11.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.03.2012 
(450)  Publication of Registration Date  06.08.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Syry, mliečne výrobky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Pastorale 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bryndziareň a syráreň, s.r.o.; SNP 376/7, 962 01 Zvolenská Slatina; SK 
(740)  Attorney(s)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  29.11.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 5818-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5818-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2011 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 29.11.2011 Type Delivered
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 09.12.2011 Type Sent document
4 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 09.12.2011 Type Sent document
5 výsledok rešerše 06.12.2011 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.12.2011 Type Sent document
7 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.01.2012 Type Payment
8 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 05.01.2012 Type Payment
9 Plná moc 03.01.2012 Type Delivered
10 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 20.01.2012 Type Sent document
11 vyžiadanie poplatku v CHF 20.01.2012 Type Sent document
12 sprievodný list do OMPI 20.01.2012 Type Sent document
13 pokyn na zverejnenie POZ 24.01.2012 Type Internal Letter
14 List z OMPI 19.03.2012 Type Delivered
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2012 Type Sent document
16 List z OMPI 20.07.2012 Type Delivered
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
POZ 5818-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku