Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5816-2011
(111)  Trademark Number  234184 
(151)  Registration Date  13.02.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5816-2011 
(220)  Application Date  29.11.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.11.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.04.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  31 
(511)  List of Classified Goods and Services  31 - Krmivá pre psov a mačky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.03, 26.05.04, 26.05.24, 26.07.15, 26.11.12, 24.15.15, 24.15.02, 24.15.21, 27.05.02, 27.05.15, 24.17.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ARAS Tiernahrung Österreich ARTINA Vertriebsgesellschaft mbH; Altmannsdorfer Strasse 76A/4/B12, A.1120 Wien; AT 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  29.11.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 04/2013 FG3M
 
POZ 5816-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5816-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2011 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 29.11.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2011 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.01.2012 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.04.2012 Type Sent document
5a Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.07.2012 Type Delivered
5b Oznámenie 26.07.2012 Type Delivered
6 vyžiadanie poplatku 01.08.2012 Type Sent document
7 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 23.08.2012 Type Payment
8 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 30.08.2012 Type Sent document
9 výsledok rešerše 10.09.2012 Type Internal Letter
10 pokyn na zverejnenie POZ 10.09.2012 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2013 Type Sent document
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Type Delivered
POZ 5816-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku