Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5816-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  234184 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5816-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Krmivá pre psov a mačky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.03, 26.05.04, 26.05.24, 26.07.15, 26.11.12, 24.15.15, 24.15.02, 24.15.21, 27.05.02, 27.05.15, 24.17.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARAS Tiernahrung Österreich ARTINA Vertriebsgesellschaft mbH; Altmannsdorfer Strasse 76A/4/B12, A.1120 Wien; AT 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 04/2013 FG3M
 
POZ 5816-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5816-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 29.11.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.12.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.01.2012 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.04.2012 Typ Odoslané
5a Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.07.2012 Typ Doručené
5b Oznámenie 26.07.2012 Typ Doručené
6 vyžiadanie poplatku 01.08.2012 Typ Odoslané
7 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 23.08.2012 Typ Platba
8 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 30.08.2012 Typ Odoslané
9 výsledok rešerše 10.09.2012 Typ Interné listy
10 pokyn na zverejnenie POZ 10.09.2012 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2013 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
POZ 5816-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku