Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5804-2011
(111)  Trademark Number  233119 
(151)  Registration Date  13.09.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  5804-2011 
(220)  Application Date  24.11.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.06.2012 
(450)  Publication of Registration Date  05.11.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 29, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Potrava pre dojčatá; dietetické prípravky a potraviny pre deti a chorých; vitamínové a multivitamínové prípravky; bylinkové čaje.
29 - Výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny patriace do tejto triedy; konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny; termosterilizované hotové jedlá, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny; termosterilizované hotové jedlá na cesty prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; zeleninové, strukovinové, mäsové a hubové nátierky; strukoviny a jedlá zo strukovín patriace do tejto triedy; konzervované šampiňóny; mäsové konzervy; mäsové výťažky; ryby; konzervy s rybami; jedlá na báze kvasenej zeleniny; konzervované potraviny; rôsoly; džemy; marmelády; ovocné a zeleninové zaváraniny; ovocné a zeleninové pretlaky; ovocné a zeleninové pyré; ovocná dreň; chuťovky na báze ovocia; kandizované ovocie; polievky; prípravky na výrobu polievok; vývary; zahustené, koncentrované vývary; jedlé oleje; jedlé tuky; všetko s výnimkou zemiakov, výrobkov zo zemiakov a (hlboko) mrazených tovarov.
30 - Výrobky z obilia; ryža; múka a múčne jedlá; sójová múka a výrobky zo sóje patriace do tejto triedy; pekárske a cukrárske výrobky; cestoviny; sušienky; sucháre; koláče; jemné pečivo; cukrovinky; cukríky; aromatické prípravky do potravín; omáčky (chuťové prísady); chuťové prísady; kukuričná múka a výrobky z kukurice patriace do tejto triedy; koreniny; korenie; paprika (korenina); kečup; všetko s výnimkou (hlboko) mrazených tovarov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.05.01, 26.01.03, 26.01.20, 27.05.15, 27.05.24, 26.02.05, 29.01.01, 29.01.03, 26.04.24, 05.07.21 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  oranžová, zelená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  NOVOFRUCT SK, s. r. o.; Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky; SK 
(740)  Attorney(s)  Bukovinský & Chlipala, s.r.o.; Svätoplukova 30, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number  1124018 
(800)  International Registration Date  02. 04. 2012 
(800)  Country of International Trademark Registration  HU; PL; RU 
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.11.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 06/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.11.2012 11/2012 FH3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.11.2012 11/2012 XA3M
 
POZ 5804-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5804-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.11.2011 Type Delivered
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.11.2011 Type Delivered
1b Plná moc 24.11.2011 Type Delivered
1c Vyjadrenie označenia 24.11.2011 Type Delivered
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.11.2011 Type Delivered
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 24.11.2011 Type Delivered
2b Vyjadrenie označenia 24.11.2011 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.12.2011 Type Payment
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 01.12.2011 Type Payment
5 výsledok rešerše 06.12.2011 Type Internal Letter
6 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 26.03.2012 Type Sent document
7 vyžiadanie poplatku v CHF 26.03.2012 Type Sent document
8 sprievodný list do OMPI 26.03.2012 Type Sent document
9 Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.03.2012 Type Delivered
10 Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.04.2012 Type Delivered
11 pokyn na zverejnenie POZ 04.05.2012 Type Internal Letter
12 List z OMPI 25.05.2012 Type Delivered
13 Odpoveď na správu úradu 28.05.2012 Type Delivered
14 Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.06.2012 Type Delivered
15 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 07.06.2012 Type Sent document
16 Notifikácia z OMPI 31.08.2012 Type Delivered
17 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 01.09.2012 Type Sent document
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.10.2012 Type Sent document
19 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 17.12.2012 Type Delivered
20 Výpoveď plnej moci 19.02.2016 Type Delivered
21 Plná moc 23.02.2016 Type Delivered
22 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 23.02.2016 Type Delivered
22a Plná moc 23.02.2016 Type Delivered
23 všeobecný referátnik 27.04.2016 Type Sent document
24 dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Type Sent document
25 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
25a Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
25b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.03.2021 Type Delivered
27 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.03.2021 Type Delivered
27a Plná moc 29.03.2021 Type Delivered
27b Plná moc 29.03.2021 Type Delivered
28 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
POZ 5804-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
3 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2021 Bukovinský & Chlipala, s.r.o. LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku