Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5797
(111)  Trademark Number  113054 
(151)  Registration Date  15.11.1946 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  15.11.2016 
(210)  Application Number  5797 
(220)  Application Date  15.11.1946 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Pivo všetkých druhov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Crystal Beer 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Pivovar Samson s.r.o.; Lidická tř. 458/51, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice; CZ 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  15.11.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Obnovené ochranné známky 07.07.2006 7/2006 ND3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2006 7/2006 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.11.2013 11/2013 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2014 8/2014 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 8/2014 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.05.2016 5/2016 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 05.09.2016 9/2016 ND3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
 
POZ 5797
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 17.02.2000 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.05.2006 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.05.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.05.2006 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.07.2013 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2014 27,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2014 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2015 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.05.2016 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5797
S/N Item Name Date Type Document Payment
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra Type Payment
Žiadosť o výpis z reg. OZ Type Delivered
Osvedčenie 10.09.1993 Type Delivered
Plná moc 10.09.1993 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.09.1993 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 10.09.1993 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.09.1993 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.02.1995 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 17.02.1995 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.12.1995 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 03.01.1996 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.02.1996 Type Delivered
F0001 Popl. za lehotu 20.03.1996 Type Payment
Odpoveď na správu úradu 26.03.1996 Type Delivered
Žiadosť o obnovu 08.05.1996 Type Delivered
Doklad 12.06.1996 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.06.1996 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 28.06.1996 Type Delivered
p.na dodatok 18.07.1996 Type Internal Letter
p.na dodatok 18.07.1996 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.1996 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 14.02.2000 Type Sent document
p.na vyhotovenie výpisu z registra O 24.02.2000 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 05.04.2006 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.04.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 05.04.2006 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.04.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 05.05.2006 Type Sent document
vyžiadanie poplatku 05.05.2006 Type Sent document
vyžiadanie poplatku za obnovu 05.05.2006 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2006 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 23.05.2006 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.05.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode/prechode 21.05.2013 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 27.06.2013 Type Sent document
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2013 Type Payment
všeobecný referátnik 22.07.2013 Type Sent document
Plná moc 15.08.2013 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.08.2013 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 26.03.2014 Type Delivered
Plná moc 26.03.2014 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.03.2014 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2014 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2014 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 09.12.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.12.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 09.12.2015 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.05.2016 Type Delivered
Plná moc 18.05.2016 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.05.2016 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 14.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 14.09.2022 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 14.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 14.09.2022 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 14.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Type Sent document
POZ 5797
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Pivovary České Budějovice, státní podnik
Jihočeské pivovary, národní podnik
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.05.2006 BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a. s. Jihočeské pivovary, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.05.2006 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
3 Prevod majiteľa 19.07.2013 Pivovar Samson a.s. BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2013 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 05.09.2013 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.07.2014 BEER system a.s. Pivovar Samson a.s.
7 Prevod majiteľa 09.07.2014 Pivovar Samson a.s. BEER system a.s.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 09.07.2014 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
9 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.03.2016 Pivovar Samson a.s. Pivovar Samson a.s.
10 Zápis alebo zmena zástupcu 15.03.2016 FAJNOR IP s. r. o.
12 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.09.2022 Pivovar Samson s.r.o. Pivovar Samson a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku