Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5742-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235276 
(151)  Dátum zápisu  13.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5742-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Prevodovky (nie do pozemných vozidiel); planétové prevodovky (nie do pozemných vozidiel); prevody (nie do pozemných vozidiel); prevody strojov; ozubené prevody (nie do pozemných vozidiel); redukčné súkolesia (nie do pozemných vozidiel); diferenciály (nie do pozemných vozidiel); hriadele (nie do pozemných vozidiel); ozubené kolesá (nie do pozemných vozidiel); hydraulické meniče (nie do pozemných vozidiel); hydraulické motory (nie do pozemných vozidiel); hydraulické pumpy (do vozidiel); časti a súčasti uvedených tovarov.
12 - Prevodovky do pozemných vozidiel; planétové prevodovky do pozemných vozidiel; prevody do pozemných vozidiel; prevody strojov do pozemných vozidiel; ozubené prevody do pozemných vozidiel; nápravy pozemných vozidiel; reduktory do pozemných vozidiel; diferenciály do pozemných vozidiel; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; ozubené kolesá do pozemných vozidiel; hydraulické meniče do pozemných vozidiel; hydraulické motory do pozemných vozidiel; časti a súčasti uvedených tovarov.
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky).
37 - Inštalácia, údržba a opravy strojov, prevodoviek, náprav pozemných vozidiel, diferenciálov, prevodov a prevodových skríň (nie na pozemné vozidlá). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 27.99.08, 27.99.19 
(540) Vyjadrenie