Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5734-2012
(111)  Trademark Number  236390 
(151)  Registration Date  16.12.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.10.2022 
(210)  Application Number  5734-2012 
(220)  Application Date  22.10.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.01.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.02.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 35, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Prípravky na hnojenie; poľnohospodárske hnojivá; prípravky na reguláciu rastu rastlín; pomocné prípravky so stimulačnými a protistresovými účinkami na reguláciu rastu rastlín; chemické prípravky na zlepšenie pôd; ekologické pomocné prípravky na reguláciu rastu rastlín.
35 - Maloobchod a veľkoobchod s tovarmi uvedenými v triede 1.
42 - Služby v oblasti chémie; chemický výskum; chemické analýzy; biologický výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov) v oblasti poľnohospodárstva. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.03.01, 01.03.15, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.02 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  žltá, oranžová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Gallová Lenka; Clementisova 664/6, 911 01 Trenčín; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.10.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2014 2/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5734-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2012 166,00 EUR
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 13.12.2012 20,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 19.04.2013 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5734-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 22.10.2012 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 22.10.2012 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 15.11.2012 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2012 Type Payment
výsledok rešerše 27.11.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 27.11.2012 Type Internal Letter
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.12.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.12.2012 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 20.12.2012 Type Sent document
Námietka proti zápisu - FAX 02.04.2013 Type Delivered
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 09.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 17.04.2013 Type Sent document
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 23.04.2013 Type Payment
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 26.04.2013 Type Sent document
Vyjadrenie k námietkam 07.05.2013 Type Delivered
rozhodnutie o zamietnutí námietok 02.10.2013 Type Sent document
pokyn na zápis po zverejnení 14.11.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.10.2018 Type Delivered
Plná moc 03.10.2018 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 27.11.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 05.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 05.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Type Sent document
POZ 5734-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.11.2018 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Lenka, Ing., Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku