Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 573-96
(111)  Trademark Number  183896 
(151)  Registration Date  21.01.1999 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  28.02.2016 
(210)  Application Number  573-96 
(220)  Application Date  28.02.1996 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.10.1998 
(450)  Publication of Registration Date  13.04.1999 
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 20 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Stroje a nástroje s motorickým pohonom na tlač a nalepovanie viniet, nálepiek a pások na/alebo okolo predmetov a náhradné diely tohto tovaru.
20 - Plastické nálepky na pripevňovanie príveskov na tovar, plastické nálepky vo forme káblových pások, jednodielne plastické pásky na ochranu objektov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  DENNISON 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Avery Dennison Corporation; 8080 Norton Parkway, Mentor, Ohio 44060; US 
(740)  Attorney(s)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.02.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.1998 10/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.04.1999 4/1999 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.07.2006 7/2006 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.07.2016 7/2016 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.07.2016 7/2016 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 573-96
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.12.2005 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.04.2006 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.12.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.02.2016 133,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.02.2016 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2016 7,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 573-96
S/N Item Name Date Type Document Payment
F0011 Popl. za prihlášku Type Payment
Prihláška OZ 28.02.1996 Type Delivered
výsledok rešerše 11.06.1998 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 11.06.1998 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.02.1999 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.12.2005 Type Payment
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.12.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.12.2005 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 29.03.2006 Type Sent document
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 20.04.2006 Type Payment
Plná moc 02.05.2006 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2006 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.10.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 24.10.2013 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 02.12.2013 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.01.2014 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 07.02.2014 Type Delivered
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.02.2014 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.02.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 18.02.2016 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.02.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.02.2016 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.02.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.02.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 22.02.2016 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 22.02.2016 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.02.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 22.02.2016 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.02.2016 Type Payment
Plná moc 26.02.2016 Type Delivered
Doklad vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky 26.02.2016 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.02.2016 Type Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.02.2016 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 05.05.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.05.2016 Type Delivered
Výpoveď plnej moci 30.05.2016 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.11.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.11.2017 Type Delivered
všeobecný referátnik 22.12.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.10.2022 Type Delivered
Plná moc 19.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 19.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Type Sent document
POZ 573-96
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.05.2006 Štros David, JUDr. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.02.2014 César Alexandr, JUDr. Štros David, JUDr.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.06.2016 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation
4 Zápis alebo zmena zástupcu 09.06.2016 Čermák Jiří, JUDr. César Alexandr, JUDr.
5 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 21.12.2017 Čermák Jiří, JUDr. Čermák Jiří, JUDr.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 Avery Dennison Corporation Avery Dennison Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku