Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 573-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  573-2021 
(220)  Application Date  26.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  33, 43, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholizované prípravky na výrobu nápojov; alkoholické výťažky z ovocia; horké likéry; aperitívy*; destilované nápoje; digestíva (likéry a liehoviny); víno; džin; likéry; medovina; liehoviny; brandy, vínovica; vodnár (matolinové víno); whisky; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; rum; vodka; vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie s pivom); obilninové destilované alkoholické nápoje.
43 - Stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; rýchle občerstvenie (snackbary); bary (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom prednáškových sál; ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; zdobenie jedál; informácie a poradenstvo pri príprave jedál; služby osobných kuchárov.
44 - Vinohradníctvo a vinárstvo; poradenstvo v oblasti vinohradníctva a vinárstva; poradenstvo v oblasti stravovania a výživy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  One More 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  One More, s. r. o.; Priehradná 11, 821 07 Bratislava 214; SK 
(740)  Attorney(s)  BBH advokátska kancelária, s.r.o.; Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 573-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 573-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.02.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 26.02.2021 Type Delivered
1b Plná moc 26.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 01.03.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.03.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 05.03.2021 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2021 Type Internal Letter
POZ 573-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku