Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 571-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233642 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  571-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Tabak; cigarety; cigary; tabakové výrobky; tabakové náhradky, ktoré nie sú určené na lekárske alebo liečebné účely; zápalky a potreby pre fajčiarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.02, 25.05.02, 26.11.02, 26.11.08, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.02, 27.05.24, 27.05.21, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04, 25.07.21, 27.99.01, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie