Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5702-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232333 
(151)  Dátum zápisu  11.05.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5702-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  486659 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.06.2011 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko, syry a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Mliečne múčniky a dezerty. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.06, 03.01.25, 19.03.01, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04, 25.05.01, 25.05.05 
(540) Vyjadrenie