Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5698-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  234306 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5698-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Sójové mlieko (náhradka mlieka); sójové mlieko sušené a konzervované (náhradka mlieka); mliečne nápoje zo sóje (náhradky mliečnych nápojov); sójové náhradky mlieka a smotany na rastlinnej báze vrátane sušených a konzervovaných.
30 - Nápoje zo sójového mlieka čokoládové, kakaové a kávové vrátane práškových.
39 - Balenie tovarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.05.01, 03.05.25, 11.03.02, 26.13.01, 01.15.14, 25.01.05, 25.01.15, 29.01.01, 29.01.04, 27.05.03, 27.99.01, 27.99.19, 27.99.16 
(540) Vyjadrenie