Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5686-2011
(111)  Trademark Number  237012 
(151)  Registration Date  15.04.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  24.10.2021 
(210)  Application Number  5686-2011 
(220)  Application Date  24.10.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.01.2014 
(450)  Publication of Registration Date  03.06.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  17 
(511)  List of Classified Goods and Services  17 - Tesniace materiály; tesniace obloženia; tesnenia; tesniace krúžky; tesnenia potrubia; tesniace tmely; vlákna a šnúry na tesniace účely; tesniace tkaniny. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  DuraSeal 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PROCONS GROUP, s.r.o.; Novomeského 499/17, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2014 01/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2014 06/2014 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2015 03/2015 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 5686-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5686-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.10.2011 Type Delivered
1a Plná moc 24.10.2011 Type Delivered
2 Žiadosť o opravu 02.11.2011 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.11.2011 Type Payment
4 výsledok rešerše 28.11.2011 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 12.12.2011 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 21.12.2011 Type Delivered
7 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 29.12.2011 Type Delivered
8 všeobecný referátnik 30.12.2011 Type Sent document
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 13.02.2012 Type Sent document
10 Odpoveď na správu úradu 16.04.2012 Type Delivered
11 Odpoveď na správu úradu 19.04.2012 Type Delivered
12 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 15.05.2013 Type Sent document
13 Podanie rozkladu 20.06.2013 Type Delivered
14 Odôvodnenie rozkladu 18.07.2013 Type Delivered
15 všeobecný referátnik 23.07.2013 Type Sent document
16 predkladacia správa k rozkladu 23.07.2013 Type Internal Letter
17 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 22.10.2013 Type Internal Letter
18 protokol o rokovaní komisie 22.10.2013 Type Internal Letter
19 protokol o hlasovaní komisie 22.10.2013 Type Internal Letter
20 rozhodnutie o rozklade 28.10.2013 Type Sent document
21 pokyn na zverejnenie POZ 14.11.2013 Type Internal Letter
22 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.04.2014 Type Sent document
23 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2014 Type Delivered
23a Doklad o prevode 11.06.2014 Type Delivered
23b Plná moc 11.06.2014 Type Delivered
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2014 Type Payment
25 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.08.2014 Type Delivered
25a Plná moc 07.08.2014 Type Delivered
26 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.08.2014 Type Payment
27 Doplnenie materiálov 18.09.2014 Type Delivered
27a Doklad o podniku/podnikateľovi 18.09.2014 Type Delivered
27b Rozhodnutie súdu 18.09.2014 Type Delivered
28 všeobecný referátnik 16.10.2014 Type Sent document
29 Urgencia 19.12.2014 Type Delivered
29a Doklad 19.12.2014 Type Delivered
30 všeobecný referátnik 20.01.2015 Type Sent document
31 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Type Sent document
32 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 06.05.2015 Type Sent document
33 vnútrospisový list 28.05.2015 Type Internal Letter
34 Žiadosť o zápis prevodu 12.12.2018 Type Delivered
34a Doklad o prevode 12.12.2018 Type Delivered
34b Plná moc 12.12.2018 Type Delivered
35 vyžiadanie poplatku 16.01.2019 Type Sent document
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2019 Type Payment
37 všeobecný referátnik 06.02.2019 Type Sent document
38 dodatok k osvedčeniu OZ 15.02.2019 Type Sent document
39 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Type Delivered
40 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Type Delivered
41 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.04.2021 Type Payment
42 dodatok k osvedčeniu OZ 23.04.2021 Type Sent document
POZ 5686-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 19.01.2015 PharmaSynergix, s.r.o. FELKON, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.01.2015 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.01.2015 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
4 Prevod majiteľa 06.02.2019 PROCONS GROUP, s.r.o. PharmaSynergix, s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 06.02.2019 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku