Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5681-2011
(111)  Trademark Number  232326 
(151)  Registration Date  11.05.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  24.10.2021 
(210)  Application Number  5681-2011 
(220)  Application Date  24.10.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.02.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.07.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  32 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Minerálne vody; pramenité a stolové vody; ochutené vody; limonády; šumivé nápoje; ovocné šťavy; sirupy; výrobky z minerálnych vôd a iné nealkoholické nápoje. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  MAGNESIA BENEFIT 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Attorney(s)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  24.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2012 02/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.2012 07/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.06.2020 06/2020 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 5681-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5681-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.10.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 15.11.2011 Type Sent document
3 Plná moc 28.11.2011 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2011 Type Payment
5 výsledok rešerše 02.12.2011 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 02.12.2011 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.05.2012 Type Sent document
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.04.2020 Type Delivered
8a Plná moc 23.04.2020 Type Delivered
9 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2020 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 13.05.2020 Type Delivered
11 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 24.06.2020 Type Sent document
12 Doplnenie materiálov 11.08.2020 Type Delivered
12a Plná moc 11.08.2020 Type Delivered
13 dodatok k osvedčeniu OZ 21.08.2020 Type Sent document
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.02.2021 Type Delivered
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.09.2021 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 06.10.2021 Type Sent document
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2021 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Type Sent document
POZ 5681-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2020 Mattoni 1873 a.s. Karlovarské minerální vody, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 13.08.2020 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o. Advokát & Patentový zástupca, Európsky patentový zástupca, Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku