Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 56800
(111)  Číslo ochrannej známky  167883 
(151)  Dátum zápisu  20.08.1990 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.01.2020 
(210)  Číslo prihlášky  56800 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.01.1990 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 17, 29, 30, 32, 33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (17,29,30,32,33) Slad, pivo, lieh, ocot, mäsové konzervy, napr. bravčové na paprike, bulharská sarma, hovädzie vo vlastnej šťave, ovocné a zeleninové výrobky, napr. džemy, marmelády, šaláty, nealkoholické nápoje, vína, liehoviny, destiláty, obaly z plastických hmôt.
17 - Neuvedené
29 - Neuvedené
30 - Neuvedené
32 - Neuvedené
33 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.13, 26.05.16, 27.05.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FRUCONA Košice, a. s.; Textilná 6, 042 62 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  02.01.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 07.07.2010 07/2010 ND3M
2 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.04.2014 04/2014 PD3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.04.2014 04/2014 PD3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.04.2014 04/2014 PD3M
5 Obnovené ochranné známky 07.01.2020 01/2020 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Király Ján, Ing. 25.02.2014 platná
2 Varga Jaroslav, Ing. 25.02.2014 platná
3 HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o. 25.02.2014 platná
 
POZ 56800
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
7 F0003 Popl. za obnovu 14.04.2000 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 56800
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.09.1997 Typ Doručené
2 Doklad 25.09.1997 Typ Doručené
3 pokyn na zápis prevodu 12.11.1998 Typ Interné listy
4 dodatok k osvedčeniu OZ 08.02.1999 Typ Odoslané
5 Žiadosť o obnovu 27.10.1999 Typ Doručené
6 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.03.2000 Typ Odoslané
8 pokyn na obnovu OZ 11.05.2000 Typ Interné listy
9 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2000 Typ Odoslané
10 Žiadosť inde neuvedená 25.03.2002 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 09.04.2002 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 25.03.2010 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 17.05.2010 Typ Odoslané
14 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 26.05.2010 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 04.06.2010 Typ Odoslané
16 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 29.01.2014 Typ Platba
17 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 29.01.2014 Typ Doručené
17a Zmluva 29.01.2014 Typ Doručené
18 Doplnenie materiálov 21.02.2014 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 27.02.2014 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.05.2019 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.11.2019 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.11.2019 Typ Odoslané
23 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 02.12.2019 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 16.12.2019 Typ Odoslané
POZ 56800
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa FRUCONA, štátny podnik Košice
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku