Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5666-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232475 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5666-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 36, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Piesok do akvárií; akváriá (konštrukcie); alabaster; alabastrové sklo; altánky; asfalt; asfaltové (bitúmenové) potery; povlaky; pokryvy na strechy; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; asfaltové dlažby; azbestocement; azbestová malta; baraky; búdy; bazén (nekovové konštrukcie); betón; dielce; výrobky; prefabrikáty z betónu; betónové podpery; stĺpy; zariadenia na bicykle s výnimkou kovových na parkovanie bicyklov; bicyklové parkovacie zariadenia nekovové; bitúmen; asfalt; živice; bóje; nekovové majáky s výnimkou svetelných; brány s výnimkou kovových; bridlica; bridlica ako strešná krytina; bridlice; bridlicová múčka; busty z kameňa; betónu alebo mramoru; cement; ohňovzdorné cementové omietky; cementové platne; spojovacie materiály na cestné opravy; materiály na cestné pokryvy; cestné značky (pásy a platne zo syntetických materiálov); cestné zvodidlá s výnimkou kovových; materiály na stavbu a pokryv ciest; debnenie s výnimkou kovového; debnenie s výnimkou kovového (stavebníctvo); decht; decht; asfalt; pokrývačská dechtová lepenka; osvetľovacia dlažba; svetelná dlažba; svietiaca dlažba; dlažby s výnimkou kovových; dlaždice s výnimkou kovových; dlaždice; obkladačky stavebné (nekovové); dlaždicová podlaha s výnimkou kovovej; dlaždicové podlahy s výnimkou kovových; parketová dlážka; dlážky s výnimkou kovových; dosky; náhrobné dosky s výnimkou kovových; dosky (stavebné drevo); dosky; latky; drenážne rúry s výnimkou kovových; drevené dlážky; drevené dyhy; drevené obloženia; drevené obloženie; opracované drevo; opracované stolárske drevo; pílené drevo; spracované drevo; drevo ako polotovar; drevo na výrobu sudov; dvere s výnimkou kovových; dverové prahy s výnimkou kovových; dverové rámy s výnimkou kovových; dyhové drevo; drevené dyhy; esovky (krytina); figuríny z kameňa; betónu alebo z mramoru; geotextílie; granit; sklené granuly na značkovanie ciest; hlina na tehly; hlina; sieťka proti hmyzu (nekovová); hranoly; hrnčiarska hlina; hrnčiarska hlina (surovina); hrobky s výnimkou kovových; hrubý štrk (stavebný materiál); inzertné stĺpy s výnimkou kovových; kabíny na striekanie farieb s výnimkou kovových; kameň; náhrobný kameň; žiaruvzdorný kameň; kamenárske výrobky; náhrobné kamene; kameninové rúry; kameniny pre stavebníctvo; kesóny na konštrukčné práce pod vodou; klapky; ventily drenážnych rúrok (s výnimkou kovových a plastových); vinylové koľajnice (ako konštrukčný materiál); komínové nadstavce s výnimkou kovových; komínové plášte; nekovové komínové rúry; komíny; dymovody s výnimkou kovových; konštrukcie s výnimkou kovových; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; lisovaný korok; kremeň; kremenný piesok; krídlové okná s výnimkou kovových; surová krieda; krištáľ; strešné krokvy; nekovové kurníky; lávky s výnimkou kovových; lejárske formy s výnimkou kovových; stavebná lepenka; asfaltová lepenka bitúmenová; lepenka na stavebné účely; lepenkové platne pre stavebníctvo; lešenia s výnimkou kovových; lišty s výnimkou kovových; makadam; stavebná malta; nekovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; mozaiky (stavebníctvo); mramor; mriežky s výnimkou kovových; náhrobky s výnimkou kovových; náhrobné dosky s výnimkou kovových; strešné nárožia; nárožia striech; nástupištia; nekovové prefabrikáty; nekovové strechy obsahujúce solárne články; netrieštivé sklo; nistejové sklo (stavebný materiál); nosníky s výnimkou kovových; nekovové obkladačky; dlaždice stavebné obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového; nekovové obklady (stavebné konštrukcie); obklady s výnimkou kovových ako stavebné konštrukcie; obklady stien a priečok s výnimkou kovových; obloženia s výnimkou kovového (stavebné konštrukcie); drevené obloženie; lamelové obloženie s výnimkou kovového; obruby na náhrobky s výnimkou kovových; odbočky; prípojky potrubia s výnimkou kovových; odkvapové rúry s výnimkou kovových; odpaľovacie rampy s výnimkou kovových; ohňovzdorné cementové omietky; ohrady hrobiek alebo hrobov s výnimkou kovových; okenice s výnimkou kovových; okenné rámy s výnimkou kovových; okenné sklo s výnimkou okenného skla na okná automobilov; okná s výnimkou kovových; olivín pre stavebníctvo; omietky (stavebný materiál); omietky pre stavebníctvo; palisády s výnimkou kovových; pamätné tabule s výnimkou kovových; nekovové stavebné panely; stavebný papier; parketová dlážka; parketové výlisky; parkety (parketové podlahy); pažnice; štetovnice s výnimkou kovových; cement do pecí; striebronosný piesok; piesok do akvárií; piesok s výnimkou lejárskeho; pletivo s výnimkou kovového; ploty s výnimkou kovových; plstený materiál na budovy; podpery s výnimkou kovových; železničné podvaly s výnimkou kovových; podvaly s výnimkou kovových; poklopy s výnimkou kovových; pomníky s výnimkou kovových; murované poštové schránky; potery s výnimkou kovových; nekovové potrubia na vzduchotechniku a klimatizáciu; nekovové prívodné potrubie; prasačníky; preglejka; preklady s výnimkou kovových; prenosné kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových; priečky s výnimkou kovových; prístavné hrádze na kotvenie lodí s výnimkou kovových; plávajúce prístavné hrádze na uväzovanie lodí s výnimkou kovových; rámové konštrukcie s výnimkou kovových; skleníkové rámy s výnimkou kovových; rámy; mriežky s výnimkou kovových; reklamné stĺpy s výnimkou kovových; rímsy s výnimkou kovových; ozdobné lišty s výnimkou kovových; rolety (vonkajšie) okrem kovových a textilných; rúrkové komínové nadstavce s výnimkou kovových; drenážne nekovové rúry; kameninové rúry; nekovové komínové rúry; nekovové odkvapové rúry; nekovové vodovodné rúry; neohybné nekovové rúry (pre stavebníctvo); sadra; samostatné továrenské komíny s výnimkou kovových; schodiská s výnimkou kovových; schodnice ako časti schodísk s výnimkou kovových; sieťka proti hmyzu (nekovová); nekovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; silá s výnimkou kovových; skladacie dvere s výnimkou kovových; sklené granuly na značkovanie ciest; prenosné skleníky s výnimkou kovových; izolačné stavebné sklo; vápnitý slieň; slinkový odpad; slinok; smola; sochy z kameňa; betónu a mramoru; Sorelov cement; sošky z kameňa; betónu alebo mramoru; spojivá do muriva; spojovacie materiály na opravu ciest; stajne; prenosné stavby s výnimkou kovových; stavebné drevo; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; stavebné panely s výnimkou kovových; stavebné sklo; stavebný kameň; stavebný materiál s výnimkou kovového; stély s výnimkou kovových; stĺpikovité zábradlie; nekovové stĺpy; stĺpy s výnimkou kovových na elektrické vedenie; stojky s výnimkou kovových; stožiare elektrického vedenia s výnimkou kovových; stožiare s výnimkou kovových; strechy s výnimkou kovových; strešné krytiny s výnimkou kovových; strešné uholníky s výnimkou kovových; stropy; stropné dosky s výnimkou kovových; stupne schodov s výnimkou kovových; šamot; šindle; škridly s výnimkou kovových; štrk; štrk do akvárií; tabuľové sklo (stavebný materiál); tabuľové sklo pre stavebníctvo; tehly; hlina na tehly; telefónne búdky s výnimkou kovových; telegrafné stĺpy s výnimkou kovových; terakota; nekovové tlakové potrubie; trámy s výnimkou kovových; železničné traverzy s výnimkou kovových; trhové stánky; troska (stavebný materiál); trosková tehla; trstina na stavebné účely; tuf; tvárne drevo; tyče; žrde; bidlá; uholníky s výnimkou kovových; uhoľný decht; umelé klziská (konštrukcie s výnimkou kovových); umelecké diela z kameňa; betónu a mramoru; umelý kameň; úžľabia stavieb s výnimkou kovových; murárske vane a nádrže; vaničky pre vtáky (nekovové konštrukcie); vápenec; vápnitý slieň; vápno; ventily; klapky drenážnych rúrok (s výnimkou kovových a plastových); verandy (nekovové konštrukcie); veže na skoky do vody s výnimkou kovových; vitráže; vitrážové okná; vodovodné potrubia s výnimkou kovových; vodovodné ventily s výnimkou kovových a plastových; voliéry s výnimkou kovových; vonkajšie plášte budov s výnimkou kovových; aglomerovaná vylisovaná cukrová trstina ako stavebný materiál; výplne dverí s výnimkou kovových; cement do vysokých pecí; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; xylolit; záhradnícke rámy s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; nekovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; žalúzie s výnimkou kovových; žiaruvzdorné nekovové stavebné materiály; žľaby s výnimkou kovových.
36 - Finančné analýzy; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; burzové maklérstvo; vydávanie cenín; colné služby; daňové odhady (služby); služby na využívanie dôchodkových fondov; elektronický prevod kapitálu; faktoring; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo; bankovníctvo; nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; finančné sponzorstvo; finančný lízing; garancie; záruky; kaucie; hypotéky (poskytovanie pôžičiek); informácie o poistení; investovanie kapitálu; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; kapitálové investície; kaucie; záruky; garancie kaucie; záruky; ručenie; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; konzultačné finančné služby; kurzové záznamy na burze; likvidácia podnikov (finančné služby); vedenie nájomných domov; inkasovanie nájomného; oceňovanie a odhady nehnuteľnosti; poistenie proti nehodám; oceňovanie a odhady (daňové); oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok; oceňovanie mincí; oceňovanie nákladov na opravu; oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie šperkov; oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok; finančné oceňovanie (poistenie; bankovníctvo; nehnuteľnosti); odhady daňové (služby); organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; overovanie šekov; platenie splátok; informácie o poistení; zdravotné poistenie; poistenie (pri námornej preprave); poistky životné; uzatváranie poistiek; poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia; záručná pôžička; pôžičky (finančné); prenájom bytov; prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; platobné prevody vykonávané elektronicky; realitné kancelárie; sporiteľne; správa nehnuteľností; správcovstvo; spravovanie financií; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie záruk; sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami; ubytovacie kancelárie (byty); úschova cenností; úschovné služby; úschova v bezpečnostných schránkach; úverové banky; služby s úverovými debetnými kartami; služby s úverovými kreditnými kartami; uzatváranie poistiek proti požiaru; vyberanie nájomného; vydávanie cenných papierov; vydávanie cestovných šekov; vydávanie kreditných kariet; prevádzkovanie záložní; záruky; kaucie; ručenie; zbieranie peňazí na dobročinné účely; zmenárenské služby; zriaďovanie fondov.
37 - Asfaltovanie; leštenie automobilov; mazanie automobilov; údržba automobilov; autoopravovne (údržba; opravy a tankovanie); autoservisy (údržba; opravy a tankovanie); banské dobývanie; údržba a opravy bezpečnostných schránok; budovanie závodov a tovární; čalúnenie; čalúnnické opravy; čistenie automobilov; čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; čistenie šatstva; prenájom čistiacich strojov; oprava dáždnikov; demolácia budov; deratizácia; dezinfekcia; dozor nad stavbami; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; hladenie alebo brúsenie pemzou; oprava hodín; údržba a oprava horákov; chemické čistenie; inštalácia a opravy chladiacich zariadení; informácie o opravách; inštalácia okien a dverí; izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; inštalácia; údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; čistenie a opravy kotlov; údržba; čistenie a opravy kože; údržba; čistenie a opravy kožušín; inštalácia kuchynských zariadení; lakovanie; glazovanie; leštenie vozidiel; údržba a opravy lietadiel; výstavba lodí; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; mangľovanie; mazanie vozidiel; montovanie lešení; údržba a opravy motorových vozidiel; murárstvo; murovanie; údržba nábytku; ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely; nitovanie; oprava obuvi; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; čistenie okien; inštalácia okien a dverí; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; oprava pneumatík vulkanizáciou; oprava šatstva; opravovne hodín; podmorské opravy; opravy odevov; opravy umeleckých stolárskych výrobkov; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; ostrenie nožov; inštalácia a opravy pecí; pieskovanie; plnenie tonerov; protektorovanie pneumatík; inštalácia, údržba a opravy počítačov; podmorské budovanie; podmorské opravy; pokrývačské práce na strechách budov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; povrchové čistenie exteriérov budov; povrchové dobývanie; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; pranie; pranie alebo čistenie; pranie bielizne; pranie plienok; precínovanie (opravy); oprava a údržba premietačiek; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom vozidiel na zametanie; prenájom žeriavov (staveniskových); budovanie prístavných hrádzí; budovanie prístavov; protihrdzová úprava; ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; opravy púmp a čerpadiel; realizácia (kladenie) cestných povrchov; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; reštaurovanie hudobných nástrojov; reštaurovanie nábytku; reštaurovanie umeleckých diel; výstavba a opravy skladov; stavebné informácie; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácia; údržba a opravy strojov; ničenie škodcov s výnimkou poľnohospodárskych; štukovanie; sadrovanie; tapetovanie; montovanie a opravy telefónov; údržba a opravy trezorov; údržba bazénov; umývanie automobilov; umývanie dopravných prostriedkov; služby s utesňovaním budov; utesňovanie stavieb; opravy havarovaných vozidiel; vŕtanie studní; vulkanizácia pneumatík (oprava); inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; výroba umelého snehu; výstavba a údržba ropovodov; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; inštalácia a opravy výťahov; montáž a opravy výťahov; opravy zámkov; inštalácia a opravy zavlažovacích zariadení; žehlenie bielizne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ein.stein 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ein.stein, s.r.o.; Röntgenova 28, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.; Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  20.10.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 3/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 8/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.08.2022 16/2022 MA3M
 
POZ 5666-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.10.2011 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5666-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.10.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.10.2011 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.10.2011 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2011 Typ Platba
výsledok rešerše 07.12.2011 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.01.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.02.2021 Typ Doručené
POZ 5666-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku