Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5664-2013
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5664-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.12.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 31, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso; mäsové výrobky; mäsové výťažky; chladené mäsové jedlá; chladené potraviny obsahujúce hlavne mäso; chuťovky s prevažným obsahom mäsa; dehydrované hovädzie mäso; dehydrované morčacie mäso; hydinové jedlá; dusené hovädzie mäso; hotové jedlá obsahujúce hlavne mäso; mäsové kaše; mäsové kocky; mleté mäso; mrazené mäso; nasolené mäso; sušené mäso; grilované mäso; konzervované bravčové mäso; konzervované varené mäso; mäsové fašírky; mäsové plnky do pečiva; rybacie nátierky; hydinové nátierky; dehydrovaná šunka; varená šunka; bravčové mäso; bravčové mäso v prášku; kuracie mäso v prášku; trvanlivé mäsové výrobky; varené mäsové výrobky; klobásy; salámy; párky; tlačenka; mäsové konzervy; paradajkový pretlak; bravčová masť; pečeň; divina; oškvarky; tukové, mäsové a syrové nátierky na chlieb; paštéty; pečené mäso; potravinárske výrobky z rýb; hydina (neživá); ryby (neživé); slanina; údeniny; huspenina; bujóny, vývary; prípravky na bujóny; bujónové koncentráty; držky; losos; morské raky (granáty) (neživé); raky (neživé); haringy; homáre (neživé); kaviár; langusty (neživé); kôrovce (neživé); mäkkýše (neživé); krvavé jaternice; jedlý loj; mäsové šaláty; rybacie šaláty; rybie plátky; polievky; prípravky na výrobu polievok; zeleninové šťavy na varenie; špik ako potrava; rybacie konzervy; zemiakové lupienky; zemiakové hranolčeky; konzervovaná cibuľa; konzervovaná, nakladaná, sušená a varená zelenina a strukoviny s obsahom alebo príchuťou mäsa; solené a nasolené potraviny; sušené vajcia; konzervované, mrazené, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; marmelády; ovocné zaváraniny; ovocné pretlaky; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; jogurt; maslo; syry; šľahačka.
30 - Cukrárske výrobky; torty; zákusky, koláče; marcipán; jemné pečivo; perníky; medovníky; sucháre; cestoviny; med; propolis; včelia materská kašička (požívatiny); melasový sirup; majonézy; zmrzliny; chlieb; obilninové vločky; müsli; cereálne tyčinky (müsli); pšeničné múky; zemiakové cesto v prášku; zemiaková kaša v prášku; zemiakové krokety v prášku; zemiakové halušky v prášku; kysnuté alebo šľahané cestá; zmesi na prípravu cesta; obilninové výrobky; lúpaný ovos; mletý ovos; lúpaný jačmeň; mletý jačmeň; múčne jedlá; krúpy (potraviny); mletá kukurica; pražená kukurica; kukuričná krupica; kukuričná múka; instantná kukuričná kaša (s vodou alebo s mliekom); kukuričné vločky; pekárske výrobky; pečivo; pečivo s mäsovou plnkou; strúhanka; pirôžky s mäsom; omáčky (chuťové prísady); koreniny; príchute do potravín (okrem esencií a esenciálnych olejov); cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; prírodné sladidlá.
31 - Obilniny a poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke produkty a plodiny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; semená a rastliny patriace do tejto triedy; ovos; jačmeň; čerstvé huby; oriešky lieskové (nespracované); cícer (nespracovaný); mak (semienka); ľan (semienka); slad na výrobu piva a liehovín; čerstvé strukoviny; čerstvé olejniny; kukurica; čerstvé ovocie a zelenina; živé zvieratá; potrava pre zvieratá.
32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje; pramenité vody (nápoje); balené pitné vody; vody pre športovcov; izotonické nápoje na doplňovanie telesných elektrolytov pre športovcov; nealkoholické nápoje z ovocných štiav; energetické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRETO, spol. s r.o.; Uhoľná 8518/9, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Mária, Ing., HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2015 2/2015 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.10.2015 10/2015 XA3M
3 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 01.08.2016 8/2016 FB3M
 
POZ 5664-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 08.01.2014 100,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.01.2014 183,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.06.2015 27,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.01.2016 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.01.2016 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5664-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 09.12.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.12.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.12.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 09.12.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.12.2013 Typ Doručené
výsledok rešerše 17.12.2013 Typ Interné listy
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 10.01.2014 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.01.2014 Typ Platba
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 10.01.2014 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 10.01.2014 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 04.02.2014 Typ Interné listy
List z OMPI 09.06.2014 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 09.06.2014 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 18.06.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 20.08.2014 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 07.11.2014 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 14.11.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.12.2014 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 25.12.2014 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.04.2015 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.05.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 01.06.2015 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.06.2015 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 04.09.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.11.2015 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.01.2016 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.01.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
konečné predĺženie lehoty 18.01.2016 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.01.2016 Typ Platba
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.01.2016 Typ Platba
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.03.2016 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.03.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.03.2016 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 05.04.2016 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 06.04.2016 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 21.04.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 05.01.2017 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 29.06.2017 Typ Doručené
POZ 5664-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku