Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5648-2011
(111)  Trademark Number  232804 
(151)  Registration Date  12.07.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  14.10.2021 
(210)  Application Number  5648-2011 
(220)  Application Date  14.10.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.04.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Konzervované fazule; výrobky zo spracovanej zeleniny; spracovaný ženšen; kimči; solené reďkovky; ovocné rôsoly; spracované gaštany; konzervované ovocie; výrobky zo spracovaného ovocia; polievky; tofu; bravčové mäso; spracované mäso; konzervované mäso; párky; vajcia; nápoje s baktériami mliečneho kvasenia; maslo; olej zo sójových bôbov; jedlé oleje a tuky; sezamový olej (potravinársky); konzervované morské plody; varené alebo opekané bochníčky z rybej kaše; výrobky zo spracovaných morských rias; vyprážané morské riasy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.15.15, 26.03.04, 26.03.07, 26.03.06, 26.02.01, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.04, 27.99.03, 27.99.10, 05.05.20, 03.06.03, 29.01.98 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, červená, oranžová, biela, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  CJ Corporation; 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul; KR 
(740)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  14.10.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 5648-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5648-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.10.2011 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 14.10.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.10.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 12.01.2012 Type Internal Letter
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2012 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 08.02.2012 Type Delivered
5a Plná moc 08.02.2012 Type Delivered
6 pokyn na zverejnenie POZ 10.02.2012 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Type Sent document
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.02.2021 Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.09.2021 Type Delivered
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.09.2021 Type Delivered
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.09.2021 Type Payment