Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5648-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232804 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.10.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5648-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.10.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervované fazule; výrobky zo spracovanej zeleniny; spracovaný ženšen; kimči; solené reďkovky; ovocné rôsoly; spracované gaštany; konzervované ovocie; výrobky zo spracovaného ovocia; polievky; tofu; bravčové mäso; spracované mäso; konzervované mäso; párky; vajcia; nápoje s baktériami mliečneho kvasenia; maslo; olej zo sójových bôbov; jedlé oleje a tuky; sezamový olej (potravinársky); konzervované morské plody; varené alebo opekané bochníčky z rybej kaše; výrobky zo spracovaných morských rias; vyprážané morské riasy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.15, 26.03.04, 26.03.07, 26.03.06, 26.02.01, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.04, 27.99.03, 27.99.10, 05.05.20, 03.06.03, 29.01.98 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená, oranžová, biela, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CJ Corporation; 12, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, Seoul; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 5648-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5648-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.10.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 14.10.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.10.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 12.01.2012 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2012 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 08.02.2012 Typ Doručené
5a Plná moc 08.02.2012 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 10.02.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Typ Odoslané
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.02.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.09.2021 Typ Doručené