Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5642-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234540 
(151)  Dátum zápisu  09.04.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5642-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.09.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.01.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 26 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Adresné štítky do adresovacích strojov, strojčeky na tlačenie adries, albumy, baliace plastové fólie, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožúry, plastové bublinové fólie (na balenie), fólie z regenerovanej celulózy na balenie, časopisy (periodiká), dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby), držiaky na písacie potreby, emblémy (papierové pečate), ručné etiketovacie prístroje, etikety s výnimkou textilných, škatule s farbami (školské pomôcky), plastové fólie na balenie, formuláre, fotografie (tlačoviny), zariadenia na fotomontáže, grafické znaky, grafické zobrazenia, grafiky, gumové plátno (papiernictvo), hárky papiera, kalendáre, predmety z kartónu, kartón, lepenka, kartotékové lístky, katalógy, knihy, kopírovací papier (papiernický tovar), kovové príchytky na kartotečné lístky, krajčírske strihy, rysovacie krividlá, drevitá lepenka (papiernický tovar), lepenka, kartón, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové alebo papierové škatule, lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť, listový papier, litografické dosky, architektonické makety, maliarske plátna, materiály na pečatenie, nákresy, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, noviny, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obaly na doklady, obežníky, obrazy; zarámované alebo nezarámované obrazy (maľby), oceľové písmená.
25 - Baretky, spodná bielizeň, boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku), body (spodná bielizeň), bundy, čelenky (oblečenie), čiapky, oblečenie pre bábätká, detské nohavičky, plátenná obuv, futbalová obuv (kopačky), gabardénové plášte, galoše, gamaše, legíny, goliere (oblečenie), telocvičné úbory, chrániče uší proti chladu (pokrývka hlavy), kabáty, kapucne, klobúky, kombiné, kombinézy (oblečenie), kombinézy na vodné lyžovanie, konfekcia (odevy), korzety, kostýmy, obleky, košele, kovanie na obuv, kovanie na obuv, kožušinové kabáty, kožušinové štóly, kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, parky (teplé krátke kabáty s kapucňou), jazdecké krátke nohavice, kravaty, kúpacie plášte, sandále na kúpanie, lyžiarske topánky, manžety (časti odevov), oblečenie pre motoristov, košele s krátkym rukávom, nepremokavé odevy, nohavice, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože, oblečenie, kovové časti na obuv, podpätky na obuv, prešívacie remienky na obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi), obuv (vysoká), obuv, odevy, opasky (časti odevov), opasky na doklady a peniaze (časti odevov), palčiaky, pančuchy; pančuchy absorbujúce pot, pančuškové nohavice, pánske spodky, tepláky, teplákové súpravy, papuče, peleríny, kúpacie plášte, plavky; plavky (dámske), mikiny, vnútorné podošvy, vrecká na odevy, vrchné ošatenie, zástery, plavky (pánske), plážová obuv, plážové oblečenie, pletené svetre, pleteniny (oblečenie), pletiarsky; tovar, podošvy na obuv, podpätky, pružné pásky na gamaše, podprsenky, hotové podšívky (časti odevov), podväzky; podväzky na pančuchy, ponožky, potné vložky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv, pulóvre, pyžamá, ramienka na dámsku bielizeň, lemy na obuv, rúcha, ornáty, rukavice, vesty pre rybárov, saká, sandále, košeľové sedlá, snímateľné goliere, spodná bielizeň pohlcujúca pot, spodničky, sukne, svetre, šály, šály uviazané pod krkom; šatky, šály, šaty, čiapkové šilty, šnurovacie topánky, šnurovačky, športová obuv, športové tričká, dresy, tielka, tričká, topánky, uniformy, vesty, vlnené šály, zvrchníky, zvršky topánok, župany, kúpacie plášte.
26 - Značky na bielizeň, bordúry, lemy, obruby (na odevy), brmbolce, brošne (doplnky oblečenia), čipky na lemovanie, čipky, krajky, štartové čísla, elastické pásky na pridržiavanie rukávov, elastické šnúrky, ozdobné flitre, flitre na odevy, galantérny tovar s výnimkou nití a priadzí, girlandy, gombíky, háčiky (galantéria), háčiky na korzety, háčiky na obuv, háčiky na vyšívanie a háčkovanie, obuvnícke ihly, kokardy, háčiky na korzety, kostice do korzetov, uzávery na korzety, krúžky na dierky na obuv, krúžky na topánky (šnurovacie), umelé kvety, lemovacie lacetky, lemovky, lemy na odevy, mašle do vlasov, monogramy (značky na bielizeň), monogramy na označovanie bielizne, náramenné pásky, nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria), nažehľovacie záplaty na opravu textilných výrobkov, nepravý lem, obruby na odevy, ozdoby na obuv s výnimkou ozdôb z drahých kovov, očká na odevy, odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov, opaskové pracky, ozdobné brošne, ozdobné flitre, ozdobné ihlice, ozdobné spony, ozdoby do vlasov, ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov, ozdoby na obuv s výnimkou ozdôb z drahých kovov, nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria), elastické pásky, pásky (galantéria), pásky na rukávy, patentné gombíky, patentné uzávery, perie (odevný doplnok), písmená (značky na bielizeň), pletené šnúry, podkrúžky na odevy, pozlátené čipky na šaty, pozlátené lemovky na odevy, opaskové pracky, pracky (odevné doplnky), pracky na obuv, pracky na topánky, ramenné vypchávky na odevy, rozety (galantéria), sponky do vlasov, spony na traky, strapce, strieborné výšivky (galantéria), stužky, lemovky, suchý zips, vlnené šnúrky, šnúrky do topánok, šnúrky na opásanie, špendlíky, ihlice s výnimkou ozdobných šperkov, zipsy na tašky, spony na traky, uzávery na odevy, volániky na odevy, volány, vtáčie perie (odevné doplnky), výstuže golierov, kovové nite na vyšívanie, potreby na vyšívanie, výšivky (galantéria), nažehľovacie záplaty na opravu textilných výrobkov, zipsy; zipsy na odevy, zipsy na tašky, zlaté výšivky (galantéria), značky na bielizeň, značky na bielizeň a šatstvo, žabó, ženilkové šnúry (stužkársky tovar). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VENDETTA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Marsovszki Mário; Nobelová 48, 831 02 Bratislava 3; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.09.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.01.2013 1/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2013 6/2013 FG3M
 
POZ 5642-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.10.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5642-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.10.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.10.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 28.11.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.11.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 5642-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku